Seniorenadviesraad Wervik: eeuwig jong

Gepubliceerd op Donderdag 24 oktober

Wervik kent een actieve oudere bevolking. Heel wat senioren maken deel uit van verschillende verenigingen zoals Okra, Vl@s, Vief, Neos en andere. Bepaalde senioren helpen met plezier meedenken over het ouderenbeleid in hun stad. In de seniorenadviesraad komen maandelijks vertegenwoordigers samen van verschillende verenigingen, om zich te buigen over verschillende thema’s. De afgevaardigden van de twee lokale dienstencentra zijn daarbij ook aanwezig.

“Niet alleen vertegenwoordigers van verenigingen, maar ook niet-georganiseerde senioren maken deel uit van onze raad.”, vertellen voorzitter Gilbert Vanmarcke, penningmeester Nicole Lampole en secretaris May Vanneste, “Tijdens onze bijeenkomsten doen wij voorstellen inzake seniorenaangelegenheden. De seniorenadviesraad heeft als doel een integraal ouderenbeleid te bevorderen voor alle ouderen van de stad. We geven daarbij ook advies aan het schepencollege: in het voorjaar hebben wij een nota over mobiliteit opgemaakt en gestuurd naar het stadsbestuur.  We hebben een afgevaardigde in de Mobiliteitscommissie. Maar ook in thema’s als cultuur heeft de SAR een hand. Er is een SAR-lid afgevaardigd in de programmacommissie van GC Forum. Wij vinden het belangrijk dat ook hier rekening wordt gehouden met senioren.  De SAR zorgt ook voor opleidingen. Zo organiseerden wij samen met het stadsbestuur een opleiding rond AED-toestellen voor leden van de verschillende verenigingen.”


Wordt de seniorenadviesraad ook ondersteund vanuit Stad Wervik?
“Ja. De schepenen en burgemeester nemen af en toe deel aan onze bijeenkomsten. We worden daarbij ook administratief en inhoudelijk ondersteund door de pensioendienst.”

De adviezen en activiteiten van de SAR worden voorbereid in verschillende werkgroepen, zoals de werkgroep voor:

  • het Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen
  • de adviesnota mobiliteit
  • de sportinstuif
  • de ouderenweek (bv. Koffie met Koekenanche)
  • het Nieuwjaarsoptreden
  • armoede en sociale uitsluiting
  • meerdaagse reizen
  • VLOT’

De Algemene Vergadering van de SAR komt maandelijks bijeen, behalve in juli. De agenda wordt bepaald door het dagelijks bestuur. Voor de organisatie van activiteiten en infomomenten werken we nauw samen met de lokale dienstencentra De Kim en De Spie. We denken hierbij aan activiteiten als ‘Art Senior’; de sportinstuif (volgend jaar 10 de editie), Art Senior; ‘Soep met babbeltjes’, het mantelzorgcafé ‘Allabadinne’; de zorgvolmacht; gedragscode voor vrijwilligers… Er zitten afgevaardigden van de SAR in de centrumraden van deze dienstencentra.”

SAR