RUP Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik

De Provincie West-Vlaanderen heeft het proces opgestart om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor een nieuw bedrijventerrein voor de regio Menen-Wervik.

Update
Op 14, 17 en 23 maart werden infomarkten georganiseerd in Menen, Wevelgem en Wervik. Hierbij werd er informatie gegeven over de ontwerptekst van het plan-MER dat in opmaak is. Naar aanleiding van deze infomarkten was het mogelijk om opmerkingen over te maken. In totaal werden 126 opmerkingen bezorgd. De gebundelde samenvatting kan u in onderstaand document terugvinden. Achter iedere inspraakreactie kan u de terugvinden of en hoe deze reactie geleid heeft tot de aanpassing van de tekst van het plan-MER.

Antwoordnota inspraakreacties infomarkten

De verdere timing van het plan-MER ziet er als volgt uit:

  1. Eind december 2017: indienen ontwerp plan-MER
  2. Januari-februari 2018: adviesronde door de MER-cel + ontwerptekstbespreking met Vlaamse administraties en betrokken gemeentebesturen
  3. Maart 2018 : verwerking adviezen en eventueel bijsturen ontwerp plan MER 
  4. April 2018: indienen definitief plan-MER
  5. Mei 2018: goedkeuring plan-MER door de MER-cel 
  6. Juni - juli 2018: openbaar onderzoek goedgekeurde plan-MER

Na goedkeuring van de plan-MER zal deze integraal op deze webpagina geplaatst worden en zullen alle geregistreerde email-adressen hiervan op de hoogte gesteld worden.

Meer info

Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik
Loket Premies 056 95 21 80 - Loket Vergunningen 056 95 21 60
nu gesloten
Alles weergeven
Aangemaakt op: 05/01/2018