Rioolherstel Komenstraat

Gepubliceerd op Donderdag 04 mei 2023
15 mei 202323 mei 2023

In de Komenstraat zijn enkele verzakkingen in het wegdek, die afkomstig zijn door de slechte staat van de riolering. Hiervoor wordt een deel riolering volledig vervangen en wordt in de bestaande riolering een kunststof kous aangebracht.

Vanaf maandag 15 mei 2023 start het rioolherstel in de Komenstraat.

Uitvoering van de werken:

Deze werken starten 15 mei 2023 tot 23 juni 2023.  Er wordt gewerkt in 2 delen:

Deel 1: vervangen van riolering ter hoogte van de huisnummers 19 tot en met 37.

De rijweg wordt deels opgebroken en de bestaande riolering wordt volledig opgebroken tussen de huisnummers 19 en 37 en vervangen door een nieuwe leiding,  over een lengte van ongeveer 44 meter.

Alle bestaande rioolaansluitingen worden over gekoppeld op de nieuwe riolering.

In deze zone is enkel passage mogelijk via de voetpaden tijdens de werken, de wegenis zal niet toegankelijk zijn.

Deel 2: rioolrenovatie door aanbrengen van een kunststof kous in de bestaande riolering

Deze werken zullen gebeuren in de Komenstraat, tussen huisnummers 5 en 19 en tussen huisnummers 37 en 70.

In de bestaande riolering wordt een kunststof “kous” geplaatst. Door de kunststof kous in het riool op te blazen vormt deze een nieuwe buis aan de binnenzijde van de bestaande rioolbuis. Er gaat een lichttrein met Uv-straling door de buis wat ervoor zorgt dat de kunststof kous uithardt. Door de nieuwe kunststof buis is de levensduur van de bestaande riolering met minimaal 50 jaar verlengd.

Mobiliteit:

Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Er is een omleiding voorzien via de Kruisekestraat – N58 – Industrielaan Komen.

Werfzone: (rood aangeduid op plan)

In deze zone is er geen verkeer mogelijk. Tijdens de werken blijft minstens 1 van de 2 voetpaden  langs de werfzone toegankelijk.

Zone ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ (oranje aangeduid op plan)

In deze zone ‘is plaatselijk verkeer toegelaten, dit voor de bewoners of om de handelaars te bereiken.

Parkeren in deze zone is niet toegelaten op werkdagen tussen 7u en 18 u. Buiten deze uren en op weekend- of feestdagen wordt parkeren toegelaten op de parkeerstrook in de Komenstraat.

Hou er rekening mee dat tijdens de werken er tijdelijke verkeershinder kan zijn in deze zone, wegens aan- en afrijdende voertuigen, gerelateerd aan de rioleringswerken.

Vuilnisophaling gebeurd nog in de oranje zone, de bewoners gelegen aan de werfzone (rood), dienen hun afval voor de huisvuilophaling te plaatsen aan de oranje zone (kant Lege Kruisse of kant kruispunt ten Brielenlaan).

Handelaars:

De handelaars gelegen langs de werken blijven gedurende de duur van de werken bereikbaar.

De huidige toegang tot de parking van de Aldi is gelegen midden de werfzone en is niet toegankelijk gedurende de werken, waardoor een tijdelijke toegang tot de parking  wordt aangelegd langs de rechterkant van de parking (te bereiken via Lege Kruisse).

De parking Lege Kruisse blijft toegankelijk gedurende de werken.

Tijdens deze werken zal er bij momenten hinder zijn, Het nodige wordt gedaan om deze hinder tot een minimum te beperken, maar is gedurende bepaalde periodes helaas onvermijdbaar.

Meer info:
Voor meer info over deze wegeniswerken kunt u terecht bij de dienst Openbaar Domein, tel 056/95 20 03, email:
openbaardomein@wervik.be

herstel-riolering-komenstraat.jpg