Renovatie voetbalterreinen al aan de gang

Gepubliceerd op Maandag 30 maart 2020

Een paar maanden terug kwamen de voetbalclubs en het stadsbestuur bijéén om een aantal afspraken te maken rond het (toekomstig) terreinonderhoud.  

Eén van de gemaakte afspraken was dat elke club al één veld naar keuze een stuk vroeger mocht laten renoveren in functie van het volgende seizoen. Hoe vroeger deze werken worden uitgevoerd, hoe groter de kans dat de terreinen er volgend seizoen beter bij liggen.

Een andere afspraak was dat elke club ook één veld mocht opgeven waar via een labo-onderzoek een grondige grondanalyse zou gebeuren.  Die analyse is ondertussen achter de rug en de resultaten werden ter informatie meegegeven aan de aannemer die het terreinonderhoud uitvoert.

Ook deze maatregel zou een goede invloed moeten hebben op de terreinen.

Diezelfde aannemer renoveerde ondertussen , zoals afgesproken, de door de clubs aangegeven terreinen.

Meer nog…  gezien de corona-crisis zijn ook alle andere velden – nog voor de voetbalbond besliste om alle competities definitief stop te zetten-  reeds opnieuw heringezaaid. Beelden vindt u in bijlage.