Reglement Allerheiligen en Allerzielen 2020

Gepubliceerd op Woensdag 09 oktober 2019

Treft het volgende reglement op de verkeersregeling en de toegang tot de stedelijke kerkhoven ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen:

Artikel 1:

Op 01 en 02 november zijn de stedelijke kerkhoven voor het publiek toegankelijk van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Artikel 2:

De toegang tot de kerkhoven, voor het uitvoeren van werken aan, of het reinigen van graven en grafzerken is TEN STRENGSTE VERBODEN VANAF 26 OKTOBER tot de zondag na Allerzielen.

Artikel 3:

Vanaf 26 OKTOBER tot de zondag na Allerzielen blijven de kerkhoven toegankelijk voor het publiek voor het aanbrengen van bloemen en bloempotten.

Artikel 4:

Papier of afval of vuilnis moeten gestort worden op de daartoe bestemde en aangeduide vuilnisputten of –bakken.

Artikel 5:

Om de zerken te reinigen werden ten behoeve van het publiek waterkranen aangebracht. Het is ten strengste verboden graven en zerken te reinigen met een HOGEDRUKREINIGER. Het water wordt op 29 OKTOBER ’s avonds afgesloten.

Artikel 6:

Het is streng verboden vanaf 24 OKTOBER t/m 03 NOVEMBER voertuigen op de kerkhoven te rijden en werken aan graftekens of monumenten uit te voeren.

Artikel 7:

Voor wat betreft het kerkhof in de Komenstraat, dienen de bloemenverkopers stand te nemen op de voorbehouden plaatsen gelegen langs de zijde van het kerkhof.

Artikel 8:

De bloempotten moeten voor 01 DECEMBER door de eigenaars of familieleden verwijderd worden. Indien aan voormelde bepaling niet wordt voldaan, heeft het stadsbestuur recht deze zelf te verwijderen en worden ze eigendom van de stad.

HET PUBLIEK WORDT VERZOCHT HET STADSBESTUUR TE STEUNEN IN DE ZORG DIE GEDRAGEN WORDT VOOR ONZE BEGRAAFPLAATSEN EN DE GRAVEN TE EERBIEDIGEN. HET ZAL DAN OOK BEGRIJPEN DAT DE POLITIE OPDRACHT IS GEGEVEN OP TE TREDEN IN GEVAL VAN OVERTREDINGEN.