Reglement Allerheiligen en Allerzielen

Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen zijn er enkele regels:

  • De stedelijke kerkhoven zijn  toegankelijk voor het publiek van 8 tot 17.30 uur.
  • Vanaf 28 oktober tot 2 november is het ten strengste verbonden om werken uit te voeren aan graven en zerken of het reinigen ervan.
  • Vanaf  26 oktober tot de zondag na Allerzielen blijven de kerkhoven toegankelijk voor het publiek voor het aanbrengen van bloemen en bloempotten.
  • Papier of welke afval of vuilnis moeten gestort worden op de daartoe bestemde en aangeduide vuilnisputten of -bakken.
  • Om de zerken te reinigen werden ten behoeve van het publiek waterkranen aangebracht. Het is ten strengste verboden graven en zerken te reinigen met een hogedrukreiniger. Het water wordt op 30 oktober s'avonds afgesloten.
  • Het is streng verboden vanaf 23 oktober t/m 3 november voertuigen op de kerkhoven te rijden en werken aan graftekens of monumenten uit te voeren.
  • Voor wat betreft het kerkhof in de Komenstraat, dienen de bloemenverkopers stand te nemen op de voorbehouden plaatsen gelegen langs de zijde van het kerkhof.
  • De bloempotten moeten voor 1 december door de eigenaars of familieleden verwijderd worden. Indien aan voormelde bepaling niet wordt voldaan, heeft het stadsbestuur het recht deze zelf te verwijderen en worden ze eigendom van de stad.

Je kan het reglement hier nog eens nalezen