Reglement Allerheiligen en Allerzielen

Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen heeft het college van burgemeester en schepenen een reglement goedgekeurd voor de verkeersregeling en de toegang tot de stedelijke begraafplaatsen.

Artikel 1

Op 01 en 02 november zijn de stedelijke kerkhoven voor het publiek toegankelijk van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Artikel 2

De toegang tot de kerkhoven voor het uitvoeren vfan werken aan, of het reinigen van graven en zerken, is ten strengste verboden vanaf 29 oktober tot de zondag na Allerzielen (4 november).

Artikel 3

Vanaf 27 oktober tot de zondag na Allerzielen blijven de kerkhoven toegankelijk voor het publiek voor het aanbrengen van bloemen en bloempotten.

Artikel 4

Papier of welke afval of vuilnis moeten gestort worden op de daartoe bestemde en aangeduide vuilnisputten.

Artikel 5

Om de zerken te reinigen werden ten behoeve van het publiek waterkranen aangebracht.  Het is ten strengste verboden graven en zerken te reiinigen met een hogedrukreiniger.  Het water wordt op 31 oktober 's avonds afgesloten.

Artikel 6

Het is streng verboden vanaf 24 oktober tot en met 4 november voertuigen op de kerkhoven te rijden en werken aan graftekens of monumenten uit te voeren.

Artikel 7

Voor wat betreft het kerkhof in de Komenstraat, dienen de bloemenverkopers stand te nemen op de voorbehouden plaatsen gelegen langs de zijde van het kerkhof.

Artikel 8

De bloempotten moeten voor 1 december door de eigenaars of familieleden verwijderd worden.  Indien aan voormelde bepaling niet wordt voldaan, heeft het stadsbestuur het recht deze zelf te verwiijderen en worden ze eigendom van de stad.

 

 

Aangemaakt op: 10/10/2018