Politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen – maatregelen bij wielerwedstrijden

Gepubliceerd op donderdag 18 februari 2021

Op 18 februari 2021 heeft de provinciegouverneur van West-Vlaanderen een politiebesluit genomen met maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.  Deze maatregelen gelden voor de provincie West-Vlaanderen.

  • Publiek is niet toegelaten aan de aankomst- en vertrekzones, alsook langsheen de volledige parcoursen tijdens de doortocht van de wielerwedstrijden.

Niet van toepassing op de sporters (deelnemers), de technische omkadering van de deelnemers van de wielerwedstrijd en de organisatiemedewerkers van de wedstrijd.

  • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd en dit telkens vanaf één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht.  Deze mondneusmaskerplicht geldt zowel  voor de organisatiemedewerkers, de technische omkadering van de deelnemers als de sporters (deelnemers) tot het moment dat zij zich naar de startplaats van de wedstrijd begeven en bij interviews en tijdens de podiumceremonie.
  • Het mondneusmasker mag alleen voor de strikt noodzakelijke tijd worden afgezet, met name voor de duur om te drinken en te eten, om te roken/vapen, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden.
  • Het organiseren van randactiviteiten of andere bijkomende commerciële activiteiten is verboden langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd.
  • Het is verboden om een ‘particuliere’ drone te laten stijgen, landen of  vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerszijden van het parcours van de wielerwedstrijd vanaf één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht.
  • Deze maatregelen gelden tot 5 april 2021.

FAQ met interpretatie politiebesluit wielerwedstrijden
Geldt dit politiebesluit voor alle soorten wielerwedstrijden?
Ja dit besluit heeft betrekking op alle soorten wielerwedstrijden zoals bijvoorbeeld veldrijden, cyclocross, wegwielrennen…
Ondertussen is het velritseizoen zo goed als afgelopen en gaan er in onze provincie geen veldritten meer door.
Op dit moment kunnen sowieso enkel professionele wedstrijden zonder publiek doorgaan. Dit is één van de pandemierichtlijnen van de federale overheid.

Welke wielerwedstrijden zijn er momenteel toegelaten?
Het federaal overlegcomité dat bestaat uit de federale regering en de regeringen van deelstaten, besliste dat tot 1 april 2021 enkel professionele wedstrijden mogen doorgaan. Dit betekent concreet dat enkel wedstrijden met professionele renners kunnen georganiseerd worden. Voor de wegcompetitie kunnen dus enkel de wedstrijden van de nationale en internationale UCI-kalender op dit moment doorgaan.

Kan ik samen met 3 vrienden naar de wielerwedstrijd gaan kijken?
Neen, dat kan niet. Publiek is niet toegelaten langsheen de volledige parcoursen van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.
Voor de wielerwedstrijden betekent dit dat er niet alleen geen publiek toegelaten is in de aankomst- en vertrekzones, maar ook niet langsheen het volledige parcours.

Ik woon langsheen een parcours en heb een voortuin. Mag ik daar de wedstrijd bekijken ?
In je eigen private voortuin mag je met maximum 4 personen naar de wielerwedstrijd kijken. Je behoudt de afstand tov elkaar als het gaat om 4 personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Om alle discussies met politiediensten te voorkomen, raden we aan om een mondneusmasker te dragen.

Kan ik naar een handelszaak (de bakker, slager,… ) die langs het parcours gelegen is?
Sowieso is het parcours afgesloten en is het niet eenvoudig om tijdens de duur van de wielerwedstrijd bij een handelszaak op het parcours te geraken. Er wordt aangeraden om uw boodschappen te plannen voor of na de wedstrijd.

Kan ik een wandeling gaan maken, dat deels via het parcours loopt?
Wij raden u aan om uw wandeling te starten vooraleer de wielerwedstrijd begint en pas terug te komen nadat de wedstrijd voorbij is. Tijdens de doortocht van de koers is het verboden om langs het parcours te wandelen. Vergeet ook 1 uur voor en na de wielerwedstrijd uw mondneusmasker niet aan te doen. In de provincie West-Vlaanderen moet u trouwens sowieso steeds kunnen aantonen dat u een mondneusmasker bij u hebt.

Hoe kan ik nu weten dat ik mij op het parcours van een wielerwedstrijd bevindt?
Mensen die langs het parcours wonen, worden hiervan ingelicht door de organisator, dat is een verplichting. Wie niet langs het parcours woont, zal sowieso geconfronteerd worden met een organisatormedewerker die aangeeft dat er een wielerwedstrijd doorgaat en zal bijgevolg een wegomleiding moeten volgen.

Waarom is een mondneusmasker verplicht langs het parcours als je de wedstrijd toch niet op het openbaar domein mag volgen?
Deze mondneusmaskerplicht geldt in de eerste plaats (vanaf 1 uur voor en 1 uur na de wedstrijd) voor:
1. de organisatiemedewerkers;
2. de technische omkadering van de deelnemers;
3. de deelnemende sporters zelf en dit tijdens een interview voor of na de wedstrijd en tijdens de podiumceremonie. Tijdens de wielerwedstrijd zelf moeten de wielrenners het mondneusmasker niet dragen;
4. de pers.
Deze bovenstaande 4 categorieën mogen uiteraard wel op het parcours aanwezig zijn. Ze moeten kunnen bewijzen dat ze deel uit maken van 1 van de 4 categorieën.
De mondneusmaskerplicht geldt ook 1 uur voor en 1 uur na de wedstrijd voor alle mensen die zich op het parcours bevinden.
Mag ik voor een dringende verplaatsing tijdens de wedstrijd het parcours op?
Voor dringende verplaatsingen die niet uitgesteld kunnen worden tot na de wedstrijd, kan u rekening houdend met de richtlijnen van de organisatoren, het parcours betreden. We denken hier bvb aan dringende medische zorgen, verplaatsingen naar uw werk…
Mag ik in een randactiviteit organiseren voor, tijdens en na de doortocht van de wielerwedstrijd?
Neen dat is verboden, zowel op openbaar als op privaat domein.

Mag ik mijn drone inzetten om beelden van de wielerwedstrijd te maken?
Neen dit is verboden door het politiebesluit en meer bepaald kan je een particuliere drone niet laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerzijden van het parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Dit verbod geldt vanaf 1 uur voor en tot 1 uur na de wedstrijd.

Waarom loopt dit besluit tot 5 april en niet tot 1 april zoals de huidige federale coronamaatregelen van toepassing zijn?
De gouverneur van West-Vlaanderen heeft beslist dat dit politiebesluit geldt tot en met het doorgaan van de Ronde van Vlaanderen.
Kan het nog dat er in de loop van het wielerseizoen versoepelingen komen?
De gouverneur kan enkel strengere maatregelen opleggen dan diegene die federaal bepaald worden. Als de federale overheid de maatregelen voor wielerwedstrijden zou versoepelen in de loop van het wielerseizoen dan zal de gouverneur zijn besluit hierop herbekijken binnen deze federale krijtlijnen.

Waarom nam de gouverneur dit besluit?
De gouverneur nam dit besluit in overleg met de West-Vlaamse burgemeesters. Samen vinden zij het belangrijk dat de richtlijnen voor wielerwedstrijden eenduidig en uniform zijn voor de hele provincie West-Vlaanderen.

LEES HIER HET BESLUIT