Politiebesluit van de gouverneur van 16 december 2020 – dragen en bezit van mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Woensdag 16 december 2020

Bij zich hebben van een mondneusmasker

Het is voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen te allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.

Dragen van een mondneusmasker

Voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar is het te allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen :

  • In alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc.), met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter en de algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd.
  • Op alle (toegestane) markten.
  • In de recyclageparken.
  • In gebouwen der erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening.
  • Op de zeedijk (deel dat binnen de bebouwde kom ligt) van 19 december 2020 0u00 tot en met 3 januari 2021 24u00.

Het mondneusmasker mag op deze plaatsen alleen voor de strikt noodzakelijke tijd worden afgezet, met name voor de duur om te drinken en te eten, om te roken/vapen, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden.

De mondneusmaskerplicht op de zeedijk is niet van toepassing voor fietsers, joggers of sporters in het algemeen en diegenen die in het kader van hun beroep een fysiek zwaar werk uitoefenen op de plaatsen waar de mondmaskerplicht geldt.

LEES HET BESLUIT