Openbaar onderzoek PRUP Regionaal Bedrijventerrein Menen-Wervik

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging openbaar onderzoek over goedgekeurde plan-MER voor het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Menen-Wervik

Op 20 april 2018 keurde de dienst MER de plan-MER 'PRUP regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik' goed.

Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd - conform art. 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid dd. 5 april 1995 - waarbij iedereen het goedgekeurde plan-MER kan inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 6 augustus 2018 tot en met vrijdag 5 oktober 2018.  De documenten liggen tijdens deze periode ter inzage op het Provinciehuis Boeverbos, dienst ruimtelijke planning, het stadhuis van Menen en Wervik en het gemeentehuis van Wevelgem, tijdens de openingsuren.

U kunt de documenten ook raadplegen op de volgende website : www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-regionlaal-bedrijventerrein-menen-wervik.

Opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs, of via een aangetekend schrijven aan het Provinciehuis Boeverbos, dienst ruimtelijke planning, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries of indienen tegen ontvangstbewijs bi het stad-/gemeentehuis van Menen, Wervik of Wevelgem.  Ook kan dit via email : ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be

Aangemaakt op: 31/07/2018