Openbaar onderzoek GRUP Leiekant

Het college van burgemeester en schepenen maakt de bevolking bekend dat de gemeenteraad op 3 oktober 2017 het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leiekant voorlopig heeft vastgesteld.

Inzage

Over dit ontwerp GRUP wordt een openbaar onderzoek gehouden van 23 oktober tot en met 22 december 2017. Je kan het komen inkijken bij de dienst Leefomgeving.

Bezwaren en opmerkingen

Iedereen die tegen dit ontwerp-GRUP bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dient dit schriftelijk te doen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, uiterlijk tegen 22 december 2017. Je kan dit aangetekend opsturen naar de voorzitter van de GECORO, p/a Sint Maartensplein 16, 8940 Wervik, ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven op de dienst Leefomgeving.

 

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De stadssecretaris                                                  De burgemeester

P. Verraes                                                              Y. Casier

 

Zie ook

Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik
Loket Premies 056 95 21 80 - Loket Vergunningen 056 95 21 60
nu gesloten
Alles weergeven
Aangemaakt op: 17/10/2017