Ook Wervik krijgt “Sportersbelevenmeer-award” 2018

In 2018 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de #Sportersbelevenmeer-award. Gemeenten die erin slaagden om vijf van de zeven door Sport Vlaanderen opgelegde criteria tot een goed einde te brengen, mogen zich een jaar lang #Sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen. Criteria waren onder andere het promoten van de #Sportersbelevenmeer-campagne, en de “maand van de sportclub”. 

Samen met 43 andere West-Vlaamse gemeenten of steden kon stad Wervik aantonen dat er voldoende inspanningen werden geleverd.  De medewerkers van de sportdienst mochten onlangs de award in ontvangst gaan nemen op het Sport Vlaanderen complex in Brugge. U vindt een foto waarop onze medewerkster Katleen (5e van links) de award in ontvangst neemt in bijlage.

Aangemaakt op: 09/01/2019