Ontwerp verkeersveiligheidsplan Wervik-Geluwe

Gepubliceerd op donderdag 04 maart 2021

Het ontwerp van het verkeersveiligheidsplan voor Wervik-Geluwe is klaar.  Dit werd op 3 maart voorgesteld aan de pers en aan de leden van de mobiliteitscommissie.

Dit wordt nog voor advies voorgelegd aan de mobiliteitscommissie en besproken met een aantal lokale actoren.   Op 30 maart wordt het ook besproken binnen de gemeenteraad.

In het plan wordt prioritair aandacht geschonken aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers (fietsers) en aan veilige schoolomgevingen.  Zowel in Wervik als in Geluwe wordt er een fietszone met diverse fietsstraten ingevoerd.   In deze straten wordt de auto niet geweerd, maar geniet de fietser voorrang.   De maximumsnelheid bedraagt 30 kilometer per uur.    In enkele (gedeelten van) straten wordt er eenrichtingsverkeer doorgevoerd.

Alle info kan worden teruggevonden op www.wervik.be/verkeersveilig