Mobiele moestuintjes

Gepubliceerd op Woensdag 29 januari 2020

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken voor een meer duurzame gemeente? Kom dan mee verplaatsbare mini-moestuinen bouwen! De moestuinen zijn een nieuw project van het burgerinitiatief Wervik Wordt Wakker, met financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. Vanaf april kan je mee helpen met de bouw ervan. In mei worden de bakken geplaatst op een tiental locaties in Wervik, Geluwe en Kruiseke.

Het project loopt onder de naam Mobiele Moestuinen. Initiatiefnemer is de burgerbeweging Wervik Wordt Wakker. Dit is een groep vrijwilligers uit Wervik, Geluwe en Kruiseke die zelf actie wil ondernemen voor een meer duurzame gemeente.
De groep probeert enerzijds het gemeentebestuur te motiveren
en te ondersteunen om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.
Anderzijds zet Wervik Wordt Wakker ook in op sensibilisering van het brede publiek. Hierin kaderen onder meer de Mobiele Moestuinen.
“We zoeken mensen die mee willen helpen om die Mobiele Moestuinen te bouwen”, zeggen woordvoerders An Maes en Toni Vancanneyt. “Hiervoor recycleren we oude IBC-containers. Dat zijn grote plastic watertonnen met een metalen net rond. We snijden die open, vullen die met aarde en kleden ze aan met hout van oude paletten. In die bakken kweken we dan groenten,
die we na de zomer zullen oogsten en verwerken tot een feestmaal.” De bakken komen op een tiental plaatsen
in de gemeente.
“Met dit project willen we mensen laten nadenken over vergroening van de buurt, hergebruik van materialen, het gebruik van lokale producten, afvalvermindering en circulaire economie”, gaan An en Toni verder. “We willen ook de mensen uit de buurt betrekken. Daarom zoeken we voor elke locatie nog peters en meters, die de groenten willen opkweken en verzorgen. Volgend
jaar verplaatsen we de bakken dan naar tien andere plaatsen in de
gemeente. Op die manier krijgt uiteindelijk iedereen in de gemeente de kans om voor een Mobiele Moestuin te zorgen en aan het project deel te nemen.”

Het project krijgt de steun van VormingPlus Oostende-Westhoek en de stad Wervik. VormingPlus organiseert drie workshops om de bakken te bouwen en de groenten te leren kweken en verzorgen. De Stad Wervik zorgt voor een plaats waar deze
workshops kunnen plaatsvinden, levert de nodige aarde en compost aan en selecteert de plaatsen waar de Mobiele
Moestuinen een half jaar mogen staan. “Duurzaamheid is één van de thema’s van het stadsbestuur. Dit project is een positief voorbeeld hoe het anders kan. Daarom geloven wij er in”, zegt ook schepen van Groen en Propere Stad Ann Degroote. Financiële steun tot slot komt van de Koning Boudewijnstichting, die 1.500 euro
voor het project vrijmaakte.

PRAKTISCH:
• De workshops ‘Maak een Mobiele Moestuin’ vinden plaats op zaterdagen 4 en 25 april en 16 mei 2020, van 14 tot 17 uur in de oude site Groendienst, Menensesteenweg 96 in Wervik.
• Inschrijven kan via VormingPlus Oostende-Westhoek,
www.vormingplusow.be, oostende@vormingplus.be of
telefonisch via 059 50 39 52.
• Deelname is gratis. Breng zelf een boormachine mee en
klein materiaal zoals een (elektrische) zaag, schroevendraaiers,
sleutels, schroeven, bouten, veiligheidsbril, etc. Ook een slijpschijf voor metaal kan handig zijn.
• Ook oude IBC-containers zijn altijd welkom.

Alle info of zin om aan te sluiten bij de kerngroep: wervik.wordt.wakker@gmail.com