Maatregelen waterschaarste

Maatregelen van de gouverneur - captatieverbod verlengd tot en met 18 augustus 2017

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.  De neerslag tot 25 juli 2017 is onvoldoende na de voorbije droogteperiode om de minimumpeilen in de waterlopen van het Leiebekken structureel te herstellen.  Er blijft een nood aan beperkende maatregelen om de waterbevoorrading in de provincie veilig te stellen.  De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

 • algemeen verbod om water uit waterlopen te halen voor recreatieve doeleinden
 • algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening. Capteren uit bevaarbare Kanalen en Rivieren is wel nog toegestaan mits melding aan de NV Waterwegen en Zeekanaal, met een maximum captatie van 500 m³/jaar.

Het blijft ook verboden in gans West-Vlaanderen om water uit de waterlopen te halen voor het besproeien van sportterreinen. Het advies blijft verder om drinkwater zo spaarzaam mogelijk te gebruiken. De situatie wordt nauw opgevolgd.

Wel toegelaten 

 • capteren voor drinkwater voor dieren 
 • capteren van water voor het vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming

! Landbouwers, opgepast voor een hoog zoutgehalte of hoge geleidbaarheid van het water! In de polders spreekt men ook van 'saleniteit'. Er worden in de polders op verschillende plaatsen meer dan 5000 µS/cm gemeten. Voor dieren en planten kan dit (heel) schadelijk zijn. Hoge zoutgehaltes kan tot sterfte van dieren leiden of verbranding van gewassen. Ook enkele alternatieve waterbronnen hebben een hoog zoutgehalte. Doe eerst een controle voor gebruik. Meer info vind je hier.

Alternatieve waterbevoorrading

In onze provincie vind je 12 offline bufferbekkens. Die staan niet in verbinding met een waterloop. Het captatieverbod geld niet op deze bekkens: Langemark-Poelkapelle op de Sint-Jansbeek

 1. Poperinge op de Vleterbeek (met extra na werken in 2014)
 2. Zedelgem op de Kerkebeek (Pierlapont)
 3. Oostkamp op de Ringbeek (Polderstraat)
 4. Ardooie op de Roobeek t.h.v. Izegemstraat
 5. Ieper - Vlamertinge op de Kemmelbeek
 6. Roeselare op de Babillebeek (Inagro)
 7. Izegem op de Bosbeek
 8. Meulebeke op de Devebeek
 9. Torhout op de Koebeek (kinderboerderij)
 10. Staden – Oostnieuwkerke op de Mandel
 11. Poperinge op de Robaertbeek

Meer info en de besluiten van de gouverneur vind je op deze website

Leidraad bij deze beslissingen is om het water voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen. Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop.

 

Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 21 01
Alles weergeven
Aangemaakt op: 21/06/2017