Maatregelen n.a.v. KB 19 november 2021

Gepubliceerd op Vrijdag 19 november 2021

Coronamaatregelen vanaf zaterdag 20 november om 7 uur 

Het koninklijk besluit met de nieuwe coronamaatregelen werd gepubliceerd op 19 november 2021.  De maatregelen treden op zaterdag 20 november om 07.00 uur in werking. 

Het betreft : 

Telewerk 

Telewerk wordt verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen die er werken, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is vanwege de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. 

Tot en met 12 december mag per persoon maximum één dag per week een terugkeermoment worden georganiseerd.  Per dag mag maximum 20 procent van het personeel voor wie telewerk verplicht is tegelijk in het bedrijf aanwezig zijn. 

Vanaf 13 december mag per persoon maximum twee dagen per week een terugkeermoment worden georganiseerd.   Per dag mag dan maximum 40 procent van het personeel voor wie telewerk verplicht is tegelijk in de onderneming aanwezig zijn. 

De werkgevers bezorgen de personen werkzaam in hun vestigingseenheden, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. 

De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid , per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden uitgeoefend via telethuiswerk.  De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding van dit besluit en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021.   

Publieke evenementen 

 • Publieke evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen, zijn toegestaan tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (medewerkers en organisatoren niet meegeteld). Indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.  Voor deze evenementen geldt dat wordt aanbevolen de social distancing na te leven; het dragen van het mondmasker is verplicht. 

 • Deze maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten kunnen voortaan enkel nog worden overschreden wanneer wel gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.  Ook in dit geval is het dragen van een mondmasker verplicht. 

 • Organisatoren van publieke evenementen kunnen beslissen gebruik te maken van het Covid Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd.  Bovendien kunnen de deelstaten, gouverneurs en burgemeesters het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op het grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen. 

Private bijeenkomsten 

 • Private bijeenkomsten zijn toegestaan zonder mondmasker tot 50 personen binnen en 100 personen buiten. 

 • Deze maximum aantallen mogen worden overschreden wanneer alle aanwezigen vanaf tien jaar een mondmasker dragen, de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket zodra dit het toelaat, en de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert. 

Mondmaskers 

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf tien jaar. 

 • In de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten, overheidsgebouwen, handelszaken, winkels en winkelcentra, religieuze gebouwen 

 • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken, in gerechtsgebouwen. 

 • In de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en evenementensector; 

 • In de horeca, voor het personeel, en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;, 

 • In de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer; 

 • Voor de dienstverlener en de klant op de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten; 

 • Voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, en ook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen. 

 • Tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen. 

 • Op alle plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket. 

 • De discotheken en dancings, behalve wanneer de toegang wordt georganiseerd met gebruik van certificeerde negatieve zelftesten (en en zodra dit toepasselijke samenwerkingsakkoord dit toelaat). 

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is vanwege de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten). 

Het blijft sterk aanbevolen om het mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven, en dit voortaan vanaf tien jaar. 

Alle maatregelen treden op zaterdag 20 november 2021, om 7 uur ’s ochtends in werking en gelden, net zoals de reeds bestaande maatregelen die niet werden gewijzigd, zeker tot en met 28 januari 2022.  Weliswaar zullen de epidemiologische omstandigheden nauwgezet worden opgevolgd en zal het Overlegcomité begin januari een nieuwe evaluatie maken.