Maak je klaar voor de Vlaamse Bouwmeester Scan Wervik

Stad Wervik bestelde vorig jaar een Bouwmeester Scan. Onze stad is zo bij de eerse lichting van scans die werden uigevoerd. De Bouwmeester Scan is een onafhankelijk visiedocument, ontwikkeld door Team Vlaams Bouwmeester, voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente of stad in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Daarmee wil ze de gemeenten of steden bijstaan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Een Wervikse delegatie trok naar Brussel en kreeg het eindresultaat gepresenteerd. Dit document werd online geplaatst op de site van de Vlaamse Bouwmeester. Op 23 mei wordt dit toegelicht in ’t Forum.  

De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

 

 

Aangemaakt op: 15/03/2019