Leiewerken Wervik : nieuw ontwerp voor de Vrijdagmarkt

Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de Leiewerken in Wervik.  Naast de bouw van een nieuwe brug, staat ook de heraanleg van de Vrijdagmarkt op de planning.  Het vernieuwde ontwerp, met zowel aandacht voor parkeerruimte als voor ontspanning en beleving, werd intussen goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vernieuwd ontwerp

Het eerste ontwerp van de Vrijdagmarkt dateerde al van 2010.  Daarbij lag de nadruk vooral op het creëren van parkeerruimte.  Naar aanleiding van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leiekant hebben stad Wervik en Waterwegen en Zeekanaal NV het ontwerp opnieuw onder de loep genomen.

Ruimte voor parkeren

In het nieuwe ontwerp van de Vrijdagmarkt is er veel aandacht voor de bereikbaarheid van de handelaars en dus ook voor parkeerruimte.  Op het plein komen in totaal 16 parkeerplaatsen.  Deze plaatsen voor kort parkeren zijn voorzien dichtbij de weg en vlakbij de handelszaken en verhogen zo hun bereikbaarheid.

Voor langparkeren wordt er onder de helling van de brug een ondergrondse parking voorzien.  Ook aan Oosthove en in de Academiestraat werden eerder al extra parkeerplaatsen voorzien.

Meer beleving en meer groen

Stad Wervik en Waterwegen en Zeekanaal NV delen dezelfde visie : de Vrijdagmarkt moet een aangenaam plein zijn waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.  Naast de ruimte voor kortparkeren is er ook veel aandacht voor ontspanning en beleving.  Er komen verschillende groenzones die omrand worden met betonnen zitbanken.  In het ontwerp is er ook een fietsenstalling en een laadpunt voor elektrische fietsen voorzien.

Verdere invulling

In de onmiddellijke omgeving van de Vrijdagmarkt en de brug blijven nog enkele vrije percelen over.  Waterwegen en Zeekanaal NV zoekt samen met de stad naar een kwalitatieve invulling van deze ruimtes.  Het is de bedoeling om - net zoals voor de start van de Leiewerken - woonruimte te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het plein en de brug.

Hoe de nieuwe gebouwen er zullen uitzien, is niet duidelijk.  In het kader van het ruimtelijk onderzoek werden wel al enkele beelden gemaakt, maar deze beelden zijn louter conceptueel en geven enkel aan waar er bebouwing voorzien wordt.  Bij het ontwerp van deze gebouwen wordt gezocht naar een harmonieuze integratie van de vernieuwde omgeving.  Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met het bestaande historische kader van de Middeleeuwse kerk.

Wervik slaat een brug naar de toekomst

De Leiewerken in Wervik zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine-Schelde.  In het kader van dit project wordt de waterweg aangepast aan de komst van grotere schepen met grotere ladingen.  Het Seine-Schelde project is een Europees project waar zowel Vlaanderen, Frankrijk als Wallonië aan meewerken.

 

 

Aangemaakt op: 08/02/2017