Jaarlijks onderzoek bij burgers

Jaarlijks voert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.  Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen.  Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, contacten met personen uit andere culturen, vrije tijd, deelname aan het verenigingsleven, vertrouwen in de overheid en zo meer.

Daar zij uiteraard niet iedereen kunnen bevragen, hebben zij eerst een toevallige selectie van gemeenten gemaakt en dan binnen de gemeente een toevallige selectie van 18-jarigen en ouder.  Wervik maakt dit jaar deel uit van de steekproef.

Per geselecteerde postcode worden 15 tot 65 burgers gecontacteerd.  Het aantal is afhankelijk van de bevolkingsomvang per postcode.

De gekozen personen krijgen op voorhand een brief en een folder.  De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuen.  De interviewers zijn door de studiedienst begeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen.  De eerste brieven worden vanaf 15 maart 2017 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2017.  Wanneer de interviewers juist langskomen in Wervik hangt af van hun planning en de afspraken die ze kunnen maken.

Aangemaakt op: 09/03/2017