Infomarkt bedrijventerrein Menen-Wervik

De provincie en de steden Wervik en Menen willen nog altijd een regionaal bedrijventerrein van ongeveer 70 hectare realiseren op grondgebied Menen/Wervik.  De provincie zette daarbij de voorbije weken en maanden opnieuw stappen vooruit, met onder andere een milieueffectenrapport (MER).  Het MER onderzoekt vijf mogelijke locaties voor het nieuwe bedrijventerrein. Het gaat over: 

  1. Menen West
  2. Menen Noord
  3. Menen Oost
  4. Groenestraat
  5. Ringlaan West

 

Voor elk gebied heeft het studiebureau onderzocht wat de effecten van de komst van een bedrijventerrein zouden zijn op het vlak van mobiliteit, geluid, lucht, bodem en grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens (ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid).

Vooraleer de provincie het MER afwerkt en indient bij de bevoegde dienst van de Vlaamse administratie, wil ze de resultaten eerst voorleggen aan het brede publiek. Daarom organiseren we samen met de provincie infomarkten in de 3 betrokken gemeenten: Menen, Wervik en Wevelgem. Hierbij  zijn deskundigen van het studiebureau en vertegenwoordigers van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Voor alle duidelijkheid: een definitieve locatie voor het bedrijventerrein ligt nog niet vast. Tijdens en na de infomarkt kunnen burgers opmerkingen formuleren over het MER.

Praktisch:

  • Infomarkt Wervik-Geluwe: donderdag 23 maart, van 15 tot 20 uur. GC De Gaper, Geluwe
  • Infomarkt Menen: dinsdag 14 maart, van 15 tot 20 uur. Stadhuis
  • Infomarkt Wevelgem: vrijdag 17 maart, van 14 tot 19 uur.  Bibliotheek

Bekijk hier de ontwerpteksten van het plan-MER

Opmerkingen doorgeven

Inhoudelijke opmerkingen over het ontwerp plan-MER kan je doorsturen naar dit e-mailadres: bedrijventerreinMenenWervik@west-vlaanderen.be. Opmerkingen die voor 1 mei binnenkomen worden gebundeld in een nota die deel zal uitmaken van het definitieve plan-MER.

Vermeld zeker je adres. Heb je specifieke opmerkingen op een welbepaalde locatie, geef dat dan ook duidelijk aan.

Meer info

Neem een kijkje op de website van de provincie

Aangemaakt op: 09/03/2017