Huldiging sportlaureaten op 30 november

Op vrijdag 30 november 2018 vindt de jaarlijkse huldiging van sportlaureaten plaats, een organisatie van de Stedelijke Sportraad in samenwerking met de Stedelijke Sportdienst.

 

De huldiging gaat dit jaar door in ‘Ter Linde’ , Tuinwijk 2 in Geluwe, en vangt aan om 20.00 uur.

 

Er zijn 7 categorieën waarvoor men zich kan kandidaat stellen:

-          Sportman van het jaar

-          Sportvrouw van het jaar

-          Sportbelofte van het jaar (tot 16 jaar)

-          Mindervalide sporter van het jaar

-          Sportploeg van het jaar

-          Coach/ trainer van het jaar

-          Sportverdienste (huldiging carrière).

 

Inschrijven kan uiterlijk tot en met vrijdag 9/11/2018, via renzo.demeulenaere@wervik.be, of door bevestiging kandidaatstelling met documentatiebundel op de sportdienst (op het stadhuis, Sint-Maartensplein 16).

 

Hierbij een aantal reglementen en afspraken:

  • Ieder club kan maximaal 1 kandidaat per categorie inschrijven.
  • De kandidaten worden vriendelijk verzocht bij de inschrijving een duidelijke documentatiebundel ter staving te voegen: overzicht belangrijkste prestaties, uitprint vanuit website van de betrokken sportfederatie, foto’s, krantenartikels en/of andere publicaties, …. Hoe duidelijker de bundel, hoe beter de sportraad kan oordelen over de kandidaturen.
  • Daarnaast worden de kandidaten verzocht een 5tal foto’s (bv. actiefoto, ludieke foto, foto met beker of medaille, …) te bezorgen, om af te spelen tijdens de huldigingsavond.
  • De kandidaat moet inwoner zijn van Wervik/Geluwe. Inwoners die lid zijn van een sportvereniging die niet in Wervik/Geluwe gelegen is kunnen dus ook kandideren. De sportprestaties op basis waarvan men kandideert moeten betrekking hebben op de periode 01/10/2017 – 30/09/2018.
  • Om laureaat te kunnen zijn moet men wel aanwezig zijn op de huldigingsavond (tenzij gegronde reden, bv een sportwedstrijd op het ogenblik van de huldiging); bestuursleden, trainers, familie, supporters zijn ook allen welkom!

 

Jaar na jaar groeit de interesse van alle clubs voor deze huldigingsavond. Zorg dat ook uw club vertegenwoordigd is!   Ook dit jaar zal er , naast de stemming binnen de sportraad, een mogelijkheid zal zijn om als inwoner een stem uit te brengen via internet. Hou hiervoor de website en de facebookpagina van de stad Wervik in de gaten, waar ook meer info volgt.

 

We hopen alvast heel wat inschrijvingen te mogen ontvangen.

 

 

 

Aangemaakt op: 10/10/2018