Herdenking 80e Verjaardag van de Slag om Geluwe

Gepubliceerd op Woensdag 29 april

Op 25 mei 2020 is het tachtig jaar geleden dat de Slag om Geluwe plaatsvond. Slechts de oudste generatie Geluwnaren weet nog welke tragedie er zich toen afspeelden, zowel voor de militairen als voor de burgers. De herdenking van 26 mei wordt jammer genoeg door de Covid-19 crisis uitgesteld. Dirk Decuypere geeft over de wapenfeiten van mei ’40 en de herdenking ervan wat toelichting.

HISTORIEK

Op 24 mei 1940 – dat is twee weken na het begin van de oorlog - geraakten de Duitsers in Bissegem over de Leie en begonnen hun opmars richting Ieper. Toen zat de streek hier vol vluchtelingen die de Franse grens niet over mochten.

De dag daarop kwamen Belgische regimenten van de 2e Cavaleriedivisie stelling nemen op de lijn Dadizele-Geluwe-Wervik om de Duitse vordering halt toe te roepen.

Na voorafgaande bombardementen – vooral op Wervik – en beschietingen, vielen Duitse divisies in de late namiddag van zaterdag 25 mei 1940 vanuit de richting Menen de hele frontlijn van de 2e Cavaleriedivisie urenlang zonder succes aan.

In de ochtenduren van zondag 26 mei kwamen er nieuwe aanvallen en trok de 2e Cavaleriedivisie zich terug achter de spoorlijn Ieper-Roeselare, waar ze op 27 mei opnieuw zwaar slag leverde. Het Belgisch leger capituleerde de dag daarop.

Tijdens de Slag om Geluwe lieten op grondgebied Geluwe minstens een 50-tal Belgische militairen het leven. Na de gevechten werden 39 Duitsers, 36 Belgen en 1 Brit die op 25 mei en de dagen daarna op grondgebied Geluwe gestorven waren, ter plaatse begraven. Er kwamen bovendien 13 burgers om.

HERDENKING”

Reeds op 26 mei 1946 kwam het 3e Lansiersregiment naar Geluwe om deze slag te herdenken.  Later werden bij wijze van eerbetoon de eerste 400 meter van de Dadizelestraat tot “Derde Lansiersstraat” omgedoopt.
Het was eveneens op initiatief van het 3e Lansiers dat er in 1956 langs de Dadizelestraat een In Memoriam monument werd onthuld. Daarop zijn de emblemen van zes Belgische regimenten afgebeeld die tijdens de Slag om Geluwe betrokken waren, en één Brits dat meer naar achter ingezet werd.

Sinds 1946 wordt de Slag om Geluwe jaarlijks op of rond 25 mei herdacht. Om de vijf jaar is er een grotere herdenking met een sterke militaire aanwezigheid. Al heel wat jaren ligt de organisatie in handen van het herdenkingscomité – tot 2003 onder voorzitterschap van burgemeester Leo Cardoen – in samenwerking met het stadsbestuur. Dit zou ook op 26 mei 2020 het geval zijn geweest, maar door de Covid-19 crisis wordt de grote herdenking uitgesteld tot 2021.

ZEVEN HERDENKINGSZUILEN

In juni 2012 maakte Stad Wervik de onthulling mogelijk van zeven herdenkingszuilen op de Geluwse gemeentelijke begraafplaats. Op deze zuilen staan 150 namen gegraveerd van militaire en burgerlijke slachtoffers uit beide wereldoorlogen die als Geluwnaar of op Geluws grondgebied direct of indirect het leven lieten. Ook de namen van hen die door de Slag om Geluwe stierven, zijn hierop vereeuwigd.