Gratis energiescan

Dat elektriciteit en gas heel duur zijn, merk je aan je energiefactuur.  De prizen blijven bovendien stijgen.  Als consument kan je weinig beginnen tegen die prijsverhogingen.  Maar door kleine aanpassingen te doen in je woning, kan je toch je energiekosten verlagen.  Om je hierbij te helpen, werkt de stad Wervik samen met netbeheerder Eandis en de Energiesnoeiers van vzw Effect.

Die Energiesnoeiers komen bij jou aan huis voor een gratis energiescan en gaan na hoe je energie kan besparen.  Je krijgt een gepersonaliseerd verslag : een overzicht van je huidige energiesituatie, met tips en de besparingen die je daarmee kan realiseren.  Voor zo'n gratis energiescan zijn er wel bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld je hebt een jaarlijks gezamenlijk inkomen van maximaal 30.640 euro, je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Info : www.vzweffect.be/energiesnoeiers/energiescan,sander.deflo@vzweffect.be, 056 28 27 76

 

 

Aangemaakt op: 31/10/2018