Nieuws - meest recent

De Stad Wervik is op zoek naar een voltijds contractueel jeugdconsulent (B1-B3). Er wordt ook een aanwervingsreserve aangelegd voor een periode van drie jaar, eventueel verlengbaar met maximaal twee jaar.

De Stad Wervik is op zoek naar een voltijds contractueel 'Coördinator uitvoeringsdiensten' (C4-C5). Er wordt ook een aanwervingsreserve aangelegd voor een periode van drie jaar, eventueel verlengbaar met maximaal twee jaar.

De Stad Wervik is op zoek naar een voltijds contractueel 'Expert patrimonium' (B4-B5). Er wordt ook een aanwervingsreserve aangelegd voor een periode van drie jaar, eventueel verlengbaar met maximaal twee jaar.

Om organisaties en verenigingen te ondersteunen bij het opzetten van laagdrempelige activiteiten inzake ontmoeting, preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning, stelt Huis van het Kind Wervik een budget van 3500 euro, met een maximum van 500 euro per project ter beschikking.

Tijdens de zomervakantie organiseert de jeugddienst een erg uitgebreid vakantieaanbod. Er is zowel te Wervik als te Geluwe een speelpleinwerking voor kinderen vanaf 3 jaar. Voor tieners hebben we dagelijks activiteiten onder de naam “SWAP”.  Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste jonge mensen om deze activiteiten te begeleiden!

Voorwaarden

mrt
30

Van waar komt ons Werviks dialect?
Waarin is ons dialect zo verschillend van andere West-Vlaamse dialecten?
Hebben we woorden en gezegden die elders niet (of bijna niet) gekend zijn?
Hebben we een speciale uitspraak?

Professor Magda Devos (van de Gentse Universiteit) weet er meer over.

Bezorg ons vooraf uw lijstje met Werkvikse Koet’nanche (woorden, gezegden,…), bij Bernard Delvoye, Draperiestraat 8, Wervik, delvoye.bernard@skynet.be.
Professor Devos zal een selectie te lezen krijgen.

Quartier Hans, Waterstraat 2 te 8940 Wervik,

heeft een melding ingediend voor:

-milieuhandelingen: de overname van de veeteeltinrichting van Flament Christine, gelegen in de Waterstraat 2

-rubrieken: 6.4.1; 6.5.1., 9.4.3.c.1., 15.1.1; 17.3.2.1.1.1.b; 17.4; 28.2.c.1.; 53.8.1

De aanvraag heeft als adres: Waterstraat 2 kadastraal gekend 1 ste afdeling,  sectie B, 422B, 424G en 425B