Nieuws - meest recent

Hierbij een update over de werken in de omgeving van de Sint-Medarduskerk.

In juni worden er zowel in Wervik als in Geluwe koopjesdagen georganiseerd.

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – bepaalt dat overheidsorganisaties een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen. 

 

Onlangs werden vanuit de onderwijsraad een aantal verkeersmaatregelen genomen : Organisatie verkeersdag, uitstippelen van veilige fietsroutes, de invoer van een schoolstraat en een kiss and ride zone.  

Naar aanleiding hiervan willen we graag jullie mening vragen door middel van een enquête, zodat we de resultaten hiervan kunnen gebruiken voor de evaluatie van dit proefproject.

 

Klik op de button hieronder en geef ons uw mening over deze maatregelen :

 

mei
27

Tickets: € 10
Datum: maandag 27 mei 2019 om 20u30
Plaats: 't Kapitel, Ooievaarstraat, Wervik

Bestel tickets