Feedbackmoment inrichtingsplan Geluwe

Wij nodigen u graag uit voor een feedbackmoment over het inrichtingsplan Geluwe.

Dit inrichtingsplan werd u voor de eerste maal gepresenteerd op vrijdag 9 maart in dienstencentrum De Spie.

Op basis van de ontvangen feedback willen we met u een rondetafelgesprek houden over het voorgestelde plan.

Aan de tafels zal er over twee thema's worden gereflecteerd : de schoolsite en de toekomstige invulling van het binnengebied.

Waar ?

Dienstencentrum De Spie

Wanneer ?

Donderdag 31 mei om 19.00 uur

Interesse ?

Graag uw aanwezigheid, met vermelding van het aantal personen en de keuze van tafel (schoolsite of binnengebied) doorgeven tegen 23 mei via e-mail : leefomgeving@wervik.be

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Aangemaakt op: 25/04/2018