De Herinnering 2018 (23, 25 en 30 oktober)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november de Herinnering.  Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen.  We nemen u graag mee in de herinnering aan de overledene, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in UITZICHT.

Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, kunt u kiezen tussen drie herinneringsmomenten.

  • Op dinsdag 23 oktober 2018 is er om 19.00 uur een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk.
  • Op donderdag 25 oktober 2018 vindt er om 19.00 uur een christelijke herdenking plaats, met de gebedsvoorgangers van de Dekenij Kortrijk.
  • Op dinsdag 30 oktober 2018, eveneens om 19.00 uur, verzorgen de onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinneringsmoment.  Dit in samenwerking met Bart Moeyaert (woord) en Steven Vrancken (piano).

Na elk moment voorzien we nog ruim gelegenheid om wat na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon.

De Herinnering gaat door in de aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.

Inschrijven

Om organisatorische redenen vragen we u om vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat zal deelnemen aan de herdenking. Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056 28 29 30.

Begeleid bezoek

Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium, kan ook deelnemen aan een begeleid bezoek aan UITZICHT.  De eerstvolgende rondleiding is voorzien op zaterdag 20 oktober 2018 om 16.00 uur.  U kan hiervoor intekenen per mail op info@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056 28 29 30.

Ook groepen of verenigingen zijn steeds welkom voor een begeleid bezoek aan UITZICHT.  U kan hiervoor een afspraak maken via bovenvermelde mail of telefoonnummer.

Aangemaakt op: 30/08/2018