Covid - vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg.

Gepubliceerd op Maandag 23 augustus 2021

Het recentste ministerieel besluit inzake de aanpassing van de Covid-maatregelen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus.   Deze maatregelen treden in voege op 1 september 2021.

Telethuiswerk :

Telethuiswerk wordt niet langer sterk aanbevolen bij de ondernemingen, verenigingen en diensten.  De werkgevers moeten er wel op blijven toezien dat de regels van social distancing gegarandeerd worden en dat er een maximaal niveau van bescherming geboden kan worden.

Mondmaskers

Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de ondernemingen of verenigingen is niet langer verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes.  Wel rekening houden met minimumafstand !

Professionele horeca

De regels zijn de volgende :

 • De uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.
 • De uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten.
 • De uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De klanten (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar) en de personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
 • In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter verplicht en dient deze op een duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. 
 • De afstandsregels (anderhalve meter tussen de tafels of plexiglas) worden afgeschaft, alsook het maximumaantal personen per tafel.   Staanplaatsen worden opnieuw toegelaten, alsook bediening aan de bar.
 • Het verplichte sluitingsuur wordt afgeschaft.

De regels zijn niet van toepassing op dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten.

Dansfeesten

Tot en met 30 september 2021 zijn dansfeesten enkel toegelaten in het kader van private bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld bruiloften.  (Dus geen dansfeesten in publiek toegankelijke horeca, noch in discotheken).  Dansen in de discotheken en dancings wordt normaal gezien terug mogelijk vanaf 1 oktober 2021.

Activiteiten in georganiseerd verband : geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging

Erediensten : geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.

Evenementensector en Covid Safe Ticket :

 • Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers binnen en minder dan 400 toeschouwers buiten (tenzij de gemeente anders beslist)
 • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket.  Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.
 • Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens vehoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Social distancing

De minimumafstand van anderhalve meter tussen elke persoon blijft een verplichting.

Deze verplichting geldt niet in de volgende gevallen :

 • Personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • Kinderen onderling tot en met de leeftijd van twaalf jaar;
 • Personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap;
 • Personen die elkaar thuis ontmoeten;
 • Begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
 • Tijdens massa-evenementen;
 • Tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen;
 • Tijdens private bijeenkomsten;
 • Tijdens burgerlijke huwelijken;
 • Tijdens uitvaartceremonies;
 • Tijdens de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • Tijdens de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • Tijdens het individueel of collectief bezoek aan een gebouw van de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening;
 • Indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Mondmaskers

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen :

 • De winkels en winkelcentra
 • De conferentiezalen;
 • De auditoria (tenzij anders bepaald door de ministers van onderwijs)
 • De gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
 • De bibliotheken, de spelotheken, de mediatheken en museu
 • De winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is
 • De inrichtingen op plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend voor wat betreft het personeel
 • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor wat betreft de klanten, tenzij ze gedurende het eten of drinken aan tafel of aan de bar zitten
 • De voor het publiek toegankelijke ruimtes van culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector
 • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke gedeelten van de gerechtsgebouwen , alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter
 • Tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • Tijdens betogingen
 • De markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen, die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen
 • Openbaar vervoer

Geen mondmaskerplicht tijdens :

1°           massa-evenementen;

2°           activiteiten met een publiek van minder dan 200 personen tot en met 30 september 2021, en van minder dan 500 personen vanaf 1 oktober 2021

3°           activiteiten met een publiek van minder dan 400 personen tot en met 30 september 2021 en van minder dan 750 personen vanaf 1 oktober 2021

4°           activiteiten met een publiek van 400 of meer personen tot en met 30 september 2021 en van 750 of meer personen vanaf 1 oktober 2021 voor zover het publiek verplicht is te blijven zitten en dit zolang de persoon zit

5°           de private bijeenkomsten, zoals tijdens huwelijksfeesten (personeel moet wel mondmasker dragen !)

De maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 oktober 2021.