Covid update 7 mei 2021 – ministerieel besluit met maatregelen vanaf 8 mei is er.

Gepubliceerd op vrijdag 07 mei 2021

Terrassen

De terrassen mogen vanaf 8 mei terug open mits naleving van de volgende voorwaarden :

 • Een ‘open terras’ wordt omschreven als een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.
 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd.  Er is geen sprake van een maatregel waardoor plexiwanden gebruikt mogen worden om de afstandsregels te verkleinen.
 • Een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan, behoudens in geval van een huishouden.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan.
 • Minstens één volledige zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren.
 • Dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd.
 • De klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de andere sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen.
 • De klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof.  De klanten mogen hun mondmasker afzetten wanneer zij aan tafel zitten.
 • De openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur.
 • Het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.

De andere versoepelingen zijn :

 • Na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mag een zittend publiek van maximum 50 personen evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in buitenlucht bijwonen, voor zover het door professionelen wordt georganiseerd, en mits naleving van de geldende maatregelen.  Ook handelsbeurzen, met inbegrip van salons, zullen buiten kunnen worden georganiseerd voor 50 bezoekers.
 • Voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven.  De activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld.  Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10.  De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve niet-professionele sporttrainingen.  In dat laatste geval mag elke deelnemer tot en met 18 jaar worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.   Niet-professionele sportieve wedstrijden blijven verboden.
 • Maximum 50 personen, waarbij de kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet worden meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij burgerlijke huwelijken, bij de uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening en bij activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover die buiten worden georganiseerd op de plaatsen die daartoe bestemd zijn.  Hetzelfde aantal personen mag aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie, voor zover deze georganiseerd worden zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.
 • Professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen in het kader van een huishouden of van groepen van maximaal 10 personen, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden, georganiseerd door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg of geestelijke gezondheidszorg, zijn toegelaten mits deze activiteiten in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd.
 • Een samenscholingsverbod op de openbare weg en op de openbare ruimte van meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, geldt tussen 0.00 uur en 5 uur ‘s morgens.  De leden van eenzelfde huishouden mogen zich bevinden op de openbare weg en op de openbare ruimte ongeacht de grootte van het huishouden
 • De gelijkschakeling van het einduur van de verkoop van alcohol met dat van de sluiting van de horeca (22 uur)
 • Ieder huishouden mag maximum 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijk in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren.  Met de genodigden dient de afstand te worden bewaard, behalve met het knuffelcontact.
 • De buitenruimten van pretparken mogen heropenen.   Hetzelfde geldt voor de buitengedeelten van de professionele georganiseerde brocante- en rommelmarkten.

De maatregelen voorzien in dit nieuwe ministerieel besluit gelden tot en met 30 juni 2021.