Covid-update 25 april 2021 – Overlegcomité bepaalt regels buitenterrassen

Gepubliceerd op Zondag 25 april 2021

De volgende aankondigingen zijn gebeurd :

1. Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)

In het Belgisch Staatsblad werden op 25 april 2021 de volgende beslissingen gepubliceerd, die zullen ingaan op maandag 26 april 2021.

Mensen mogen elkaar buiten ontmoeten in groepen van maximaal tien personen. In deze groepen van maximum tien personen zijn de kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld.

Ook winkels mogen vanaf die datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak.  Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden of door een duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door een volwassene.  Het winkelen dient zich wel te beperken tot 30 minuten per handelszaak.

Niet-medische contactberoepen (schoonheidssalons, bemande zonnebanken, bemande zonnecentra, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken, barbiers en tatoeage- en piercingsalons)  heropenen onder de verstrengde protocollen.  Dienstverlening aan huis wordt toegelaten voor haarverzorging, dus niet voor de andere contactberoepen.

Met het oog op het verwerven van wetenschappelijke inzichten en het in een volgende fase kunnen beheersen van risico’s bij grotere evenementen, zullen er geselecteerde en goedgekeurde proef- en pilootprojecten kunnen worden georganiseerd.  Aanvragen voor proef- en pilootprojecten kunnen worden georganiseerd.   Aanvragen voor proef- en pilootprojecten kunnen worden gericht aan het betrokken lokaal bestuur, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een toelating kan geven, na advies van de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid.

De tijdelijke “raamregeling” op treinen met een toeristische bestemming wordt opgeheven.

Een aantal maatregelen uit het ministerieel besluit, zoals o.m. het verplichte telewerk, de verdere sluiting van theaterzalen, bioscopen, fitnesscentra, worden verlengd tot en met 31 mei 2021.

2. Terrassen

De terrassen mogen terug open gaan vanaf zaterdag 8 mei 2021, dit onder de volgende voorwaarden :

  • Maximaal vier personen aan één tafel (meer mag indien het gaat om mensen van hetzelfde huishouden).
  • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  • Enkel zitplaatsen aan tafel.
  • Mondmasker verplicht voor personeel en ook voor klanten, die de tafel verlaten.
  • Bediening aan de bar is niet toegestaan.
  • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
  • De openingsuren zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur.

3. Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en evenementensector voor de maand mei.   Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot vijftig personen zijn toegelaten.  Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen.  Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75 % van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.  Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand.   Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

4. Jeugd- en clubactiviteiten

Vanaf 8 mei mogen activiteiten in georganiseerd verband doorgaan (bijvoorbeeld sportclub of vereniging), dit met maximaal 25 personen buiten en voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting.  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 personen binnen aan activiteiten deelnemen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen.  Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk.

Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

5. Belang van de vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeuren op het tempo van de vaccinatiecampagne.   Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren.  Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in.  Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal.

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap.  Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid.  Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.