Coronavirus : tips voor de horecazaken

Gepubliceerd op woensdag 09 juni 2021

Vanaf 9 juni 2021 mag ook de binnen-horeca terug open.

De maatregelen voor cafés en restaurants zijn de volgende :

Activiteiten mogen binnen en buiten plaatsvinden, overeenkomstig het sectoraal protocol.

De openingsuren zijn beperkt van 5 tot 23.30 uur.

Maaltijden en dranken moeten zittend  geconsumeerd worden.  Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, behalve in eenmanszaken waar bestellen aan de bar is toegestaan (maar consumptie niet).

Met uitzondering van open terrassen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in binnenruimten.  Dat apparaat moet voor bezoekers goed zichtbaar worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden.

De streefnorm van 900 ppm C02 is van toepassing.  Voor waarden tussen 900 ppm en 1200 ppm moet de uitbater een actieplan hebben om te zorgen voor compenserende maatregelen van ventilatie, verluchting en/of luchtzuivering om het CO2-niveau onder 900 ppm te brengen.  Boven 1200 ppm moet de inrichting gesloten worden.

Onder een “open terras” wordt een onderdeel van een inrichting bedoeld die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.

Minstens één volledige zijde van het terras is ten allen tijde geopend om voldoende ventilatie te verzekeren.   Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bijvoorbeeld met een windscherm of zonnewering.

Terrassen bij horecazaken in gesloten ruimten, zoals winkelcentra, worden niet beschouwd als open terras.  Voor die ruimten gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name voor de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

Klanten blijven zo veel mogelijk aan hun eigen tafel zitten.  De verplaatsingen van klanten worden zo georganiseerd dat elk contact met andere klanten en het personeel tot een minimum beperkt wordt, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.

Klanten (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) moeten een mondmasker of alternatief in stof dragen, behalve als ze aan tafel zitten.   Als dat niet mogelijk is om medische redenen, mogen klanten ook een gelaatsscherm dragen.  De personen die onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking gestaafd met een medisch attest, moeten niet voldoen aan die verplichting.

Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (horecaondernemer en personeel).  Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gebruikt worden.

Er mogen maximaal 4 personen (kinderen van 12 jaar en jonger niet inbegrepen) aan een tafel zitten, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont.

Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen gewaarborgd is.  Het aantal tafels moet daaraan aangepast worden.

Alcoholische dranken mogen tot het sluitingsuur geserveerd worden.

Het gebruik van groepsspelen (biljart, darts, enz.) is alleen buiten toegestaan als de veiligheidsafstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden.  Alleen zittende spelen zijn binnen toegestaan.   De spelletjes moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd.

Het geluidsniveau mag binnen 80 decibel niet overschrijden.

Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

Het collectieve/gedeelde gebruik van waterpijpen is verboden.

Meer info :

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus