Coronapreventie in stad Wervik Update 22 maart

Gepubliceerd op Maandag 22 maart 2021

Covid-update 22 maart 2021 – Overlegcomité pauzeert buitenplan en vraagt maatregelen onderwijs

Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid.

Ook de positiviteitsratio is licht gestegen.   De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers.   De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen.

Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen.

Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.

Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen.  De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van de jeugdactiviteiten.  Hier wordt het maximum aantal jongeren evenwel terug beperkt tot tien(begeleider niet inbegrepen), ongeacht of ze ouder of jonger zijn dan twaalf jaar.

 • Deze jeugdactiviteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximum tien personen.
 • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.
 • De activiteiten worden verplicht buiten of in een zwembad georganiseerd, met uitzondering van de activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd.
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting.
 • De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en de begeleiders zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemers vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Deze maatregelen treden in werking op 22 maart 2021 en gelden tot en met 30 april 2021.

Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité heeft hierover het volgende beslist :

 • De mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
 • Het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
 • Voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie vanaf 19 april.
 • Voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

Aanvullende maatregelen worden op maandag 22 maart door de ministers van onderwijs voorgelegd aan het overlegcomité en zullen nog worden gecommuniceerd.

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worde ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt.  Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Opheffen reisverbod binnen Europa vanaf maandag 19 april

Vanaf maandag 19 april zal er opnieuw mogen worden gereisd binnen de Europese Unie, met dien verstande dat er rekening wordt gehouden met regels inzake testing en quarantaine van reizigers.

Er blijft dan wel nog een verbod gelden op niet-essentiële reizen naar België voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone en die hun hoofdverblijfplaats niet hebben in een Europees land.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van :

 • Het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • De strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • Het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • De door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen ter vermijden.

De Covid-maatregelen (met inbegrip van de avondklok en de sluiting van de horeca en pretparken) blijven gelden tot en met 30 april 2021.    Het huidig verbod inzake niet-essentiële verplaatsingen binnen Europa blijft gelden tot en met 18 april 2021.