Corona-update – Ga niet winkelen in Frankrijk !

Gepubliceerd op dinsdag 03 november 2020

Ook na de verstrengde lockdown in België, worden de grenzen binnen Europa niet afgesloten.  Ga evenwel niet winkelen in Frankrijk.   Bij controle kunt u immers een boete van 135 euro krijgen !

Lockdown in Frankrijk

In Frankrijk werd er immers een lockdown ingevoerd, die nog heel wat strenger is dan deze in België.

De sanitaire noodtoestand is uitgeroepen op het geheel van het Franse grondgebied sinds 16 oktober 2020.  Op 26 oktober 2020 werd voor de periode van 30 oktober tot ten minste 1 december een afzonderingsperiode afgeroepen over het hele Franse vasteland en over Martinique, om zodoende de contacten en verplaatsingen tot een minimum te herleiden.

Verplaatsingen zijn verboden tenzij in de volgende gevallen en enkel op voorlegging van een attest:

  • Verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van uitoefenen van de professionele activiteit of de vestiging van hoger onderwijs en opleiding
  • Professionele verplaatsingen die niet kunnen worden uitgesteld
  • Verplaatsingen en aankopen voor professionele doeleinden, essentiële aankopen en bestellingen aan huis uit te voeren
  • Medische raadplegingen en zorg die niet op afstand kunnen gebeuren noch uitgesteld kunnen worden, evenals de aankoop van medicatie.
  • Verplaatsingen door gehandicapte personen en hun begeleiders.
  • Korte verplaatsingen, beperkt tot dagelijks één uur en in een maximale straal van één kilometer van de woning om individuele sportactiviteiten uit te oefenen (met uitsluiting van elke collectieve sportactiviteit en elk nauw contact met andere personen), dan wel om te wandelen met enkel de huisgenoten, dan wel om een huisdier uit te laten.
  • Gerechtelijke of administratieve dagvaardingen, evenals afspraken bij een publieke dienst.
  • Deelname aan missies van algemeen belang op vraag van een administratieve overheid.

Een individueel attest moet worden ingevuld bij elke verplaatsing op papier of digitaal.   Er bestaan modellen van permanente attesten voor de woon-werkverplaatsingen in te vullen door de werkgever en voor het naar school brengen van de kinderen (in te vullen door de ouders).

Deze attesten zijn terug te vinden op interieur.gouv.fr/actualites/l-actu-du-ministere/attestations-de-deplacement.

Een forfaitaire boete van 135 euro wordt aangerekend in het geval dit verplaatsingsverbod niet wordt gerespecteerd.