Corona update 24 maart 2021 – Overlegcomité keurt een breed afkoelingspakket goed

Gepubliceerd op Vrijdag 26 maart 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben een breed afkoelingspakket goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames omgekeerd wordt.

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties vast en het feit dat het aantal besmettingen om de twee weken verdubbelt.

Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen.

De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Samenkomsten buiten met maximaal vier personen

De groep van mensen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier.   Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen.   Een consument mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door zijn/haar duurzaam onderhouden nauw contact.  De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, kunnen worden begeleid door één volwassene.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’  (bestellen en afhalen) blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Bij het gebruik maken van het systeem van afhalen van goederen, dienen de volgende regels te worden nageleefd :

 • De goederen dienen vooraf te worden besteld;
 • Het afhalen van de goederen kan enkel buiten de inrichting;
 • De wachtrijen worden zo georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bij het gebruik maken van het systeem op afspraak, dienen de volgende regels te worden nageleefd :

 • Maatregelen inzake respecteren van afstanden, dragen van mondmasker, handgel, …..
 • De consument mag de onderneming of vereniging enkel betreden met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot en enkel tijdens dat gereserveerde lot.
 • Een maximum van 50 consumenten wordt tegelijkertijd toegelaten in de gebouwen of instellingen, uiteraard dient ook rekening gehouden te worden met de grootte van de winkel.
 • In de gebouwen of inrichtingen vinden enkel activiteiten gekoppeld aan het directe verkoopproces plaats.

Winkels zonder afspraak

De volgende inrichtingen die in hoofdzaak onder één van de volgende categorieën vallen mogen geopend blijven voor het publiek, zonder voorafgaande afspraak :

 • De voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels,
 • De winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
 • De gespecialiseerde winkels met babyartikelen;
 • De dierenvoedingswinkels;
 • De apotheken;
 • De kranten- en boekenwinkels;
 • De tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • De telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
 • De winkels voor medische hulpmiddelen;
 • De doe-het-zelfzaken;
 • De tuincentra en boomkwekerijen;
 • De bloemen- en plantenwinkels;
 • De groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
 • De gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • De gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
 • De winkels voor schrijf- en papierwaren.

Het winkelen gebeurt hier in principe nog steeds alleen.   De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, kunnen worden begeleid door één volwassene.

Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten.  Dit betreft onder meer :

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons

Mag wel verder blijven gebeuren (ook als de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden)

 • de dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking
 • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties
 • de dienstverlening door de fotografen, mits naleving van het toepasselijke protocol

Dienstverlening aan en in huis :

Dienstverlening aan en in huis is verboden, behalve voor wat betreft :

 • de dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking
 • de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed

Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april.   Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen.  De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

Striktere controle op telewerk

De controles op verplicht telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie en wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer.  Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

De werkgevers registreren maandelijks via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid er beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.  Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden.  De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

Spoorwegen

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen neemt de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

Van 3 tot en met 18 april 2021 en op 24 en 25 april 2021 moet in ieder geval de capaciteit beperkt worden in de treinen met een toeristische bestemming zoals bepaald door de minister van Mobiliteit, in overleg met de NMBS en Nationaal Crisiscentrum, zodat de preventiemaatregelen nageleefd worden, in principe door enkel de plaatsen naast het venster te bezetten, met uitzondering van de kinderen tot en met 12 jaar, die naast de begeleidende volwassenen mogen plaatsnemen.  De NMBS ziet erop toe dat deze beperking wordt  gerespecteerd.

Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van :

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking;
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen;
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten;
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Ministerieel Besluit treedt in werking op 27 maart 2021 en geldt tot en met 25 april 2021.