Corona-update 12 december 2020

Gepubliceerd op Zaterdag 12 december 2020

Het ministerieel besluit van 11 december 2020 heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in verband met het bijwonen van burgerlijke, religieuze of levensbeschouwelijke gebeurtenissen.

Met ingang van zaterdag 12 december 2020 mag een maximum van vijftien personen, kinderen tot en met twaalf jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die daarvoor bestemd zijn :

de burgerlijke huwelijken;

de begrafenissen en crematies, zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;

de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch levensbeschouwelijke vereniging.

Er dient wel rekening te worden gehouden met een aantal veiligheidsmaatregelen :

  • Respecteren van de veiligheidsafstanden (social distancing) : minimum 1,5 meter afstand van elkaar houden – maximum één persoon per 10 m2
  • Vermijden van samenscholingen en wachtrijen, ook buiten de gebouwen
  • Goede verluchting
  • Zorgen voor de nodige handhygiëne
  • Verbod op fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen
  • Verbod op fysieke aanrakingen van personen, tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren