Corona – nieuwe regels vanaf 1 december 2020

Gepubliceerd op Maandag 30 november 2020

Overlegcomité geeft groen licht voor opening niet-essentiële winkels en verduidelijkt coronaregels Kerstperiode.

Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen vanaf 1 december 2020.  Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden :

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt.  Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende klanten, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden.  De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke oppervlakte :

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m2.
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m2 laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m2 dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Blijven gesloten :

 • Horeca (mogen wel leverings- en afhaaldiensten organiseren, met voorafbestelling)
 • Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren
 • Wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
 • Discotheken en dancings
 • Feest- en receptiezalen
 • Pretparken
 • Binnenspeeltuinen
 • Dierentuinen en dierenparken
 • Bowlingzalen
 • Kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen
 • Handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • Bioscopen
 • Fitnesscentra
 • Schoonheidssalons
 • Niet-medische pedicurezaken
 • Nagelsalons
 • Massagesalons
 • Kapperszaken en barbiers
 • Tatoeage- en piercingsalons

Markten

De gemeenten kunnen terug markten toelaten, ook met de verkoop van niet-essentiële producten zoals bijvoorbeeld kledij. (evenwel geen jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen).

De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd :

 • Maximum aantal bezoekers bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Dragen van een mondmasker is verplicht
 • Marktkramers mogen geen voeding of dranken aanbieden voor consumptie ter plaatse
 • Bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen
 • Eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgangen
 • Individueel gewinkeld, gedurende een periode van maximum 30 minuten.
 • Eén volwassene mag de minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding vergezellen.

Inrichtingen die open mogen blijven of terug open mogen gaan

 • Zwembaden , met uitsluiting van de recreatieve onderdelen en van de subtropische zwembaden
 • Musea. 
 • Buitenspeeltuinen
 • Buitengedeelten van natuurparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Gebouwen de erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
 • Buitengedeelten van sportinfrastructuren
 • Overdekte paardenpistes in manèges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier

Culturele plaatsen, hierboven niet vermeld, mogen enkel open voor de volgende doelen :

 • Groepen va kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
 • Stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar

Sportzalen en sportvoorzieningen mogen open voor :

 • Groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
 • Sportactiviteiten, - stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar
 • Trainingen van professionele sporters
 • Professionele wedstrijden

Bijeenkomsten

 • Samenscholingen met maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.
 • Leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen verplaatsen.
 • Huwelijken : enkel de echtgenoten, hun kinderen tot en met 12 jaar, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst mogen aanwezig zijn.
 • Begrafenissen en crematies : maximum vijftien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld
 • Maximum van 50 kinderen tot en met 12 jaar mag deelnamen aan georganiseerde activiteiten, kampen en stages (steeds met toezicht).
 • Professionele sportwedstrijden en -trainingen steeds zonder publiek.
 • Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar.  Ze mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

Contacten :

 • Per gezinslid één zelfde duurzaam contact buiten het gezin (dezelfde persoon voor een periode van zes weken).   Per woning wordt er op hetzelfde moment evenwel slechts één contact toegelaten.
 • Een alleenstaande heeft recht op twee duurzame contacten.   Enkel op 24 of 25 december mag hij/zij deze twee contacten op hetzelfde moment ontvangen.

Kerstperiode

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden.  Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.

Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.

De avondklok tussen middernacht en 05.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod.  Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk, alsook op het gebruik van geluids- of cabuurkanonnen.

Scherpere controle op reizen

Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger worden gecontroleerd op :

 • Het invullen van het Passenger Locator Form
 • Het naleven van de verplichte quarantaine

Alle maatregelen gelden tot 15 januari 2021.  Begin januari zal er een evaluatie gebeuren op basis van de verdere evolutie van de pandemie.