Burgerinitiatief: Project poel op Oosthove

Gepubliceerd op Maandag 23 november 2020

Onze stad zet volop in op duurzame burgerinitiatieven. Burgers krijgen de kans om een eigen project in te dienen en subsidies te krijgen om dit te kunnen uitwerken. In vorige waarheens kon je al kennismaken met de uitdagingen van Wervik Wordt Wakker voor het project “Wakkergem”. Deze keer stellen wij een nieuw project voor rond de voormalige poel in Oosthove.

“Vroeger was er een poel in Oosthove, maar in de loop van de tijd  kwam die droog te staan. Ons project bestaat eruit de poel terug uit te diepen tot onder het waterpeil van de Leie zodat hij zich spontaan kan aanvullen”, vertellen Gerdy, Marie-Paule, Hugo en Marleen. “Zo lokken we de waterminnende dieren  en planten terug om diversiteit in dit stukje natuur te vergroten.”

Verder voorzien we ook een hoge en een lage haag, worden verschillende bloemenweiden aangepast aan de natte of droge ligging en komen er een drietal hoogstammige bomen als schaduwpunten. Je zal tussen al deze aanplantingen kunnen wandelen op aangelegde graspaden en er komt een houten bruggetje. Ook voorzien we de nodige rustplaatsen. Een bijenhotel werd al eerder door stad Wervik geplaatst.”