Belangrijke uitbreiding van de premiereglementen voor verbouwingswerken.

Gepubliceerd op Zondag 07 mei 2023

In de gemeenteraad van 2 mei worden de 4 premiereglementen die van toepassing zijn in de stad Wervik uitgebreid.

1. Indexering van de inkomensgrenzen

De inkomensgrenzen zijn in alle reglementen aangepast. Doordat er de laatste 2 jaar heel wat indexsprongen zijn geweest op de inkomens waren de bedragen verouderd. Nu worden ze mee aangepast aan de index.

Inkomensgrenzen van: - de aanpassingspremie = 37.030 euro voor alleenstaande
51.840 euro voor (wettelijk en feitelijk) samenwonende + 4.160 euro per persoon ten laste

Inkomensgrenzen van : - renovatie- en duurzaamheidspremie - slooppremie = 51.840 euro voor alleenstaande 74.060 euro voor (wettelijk en feitelijk) samenwonende + 4.160 euro per persoon ten laste

2. Geldigheid facturen verlengd van 1 naar 2 jaar

Een andere belangrijke wijziging is dat je voortaan facturen mag indienen die 2 jaar oud zijn i.p.v. 1 jaar oud. Eerst door corona en nu door de energie- en gascrisis zijn er heel wat leveringsproblemen met materialen bij de aannemers.

Daarom hebben we beslist om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 dossiers te aanvaarden met facturen van 2 jaar oud ipv 1 jaar oud.
Dit is zo voor de :
• aanpassingspremie
• renovatie- en duurzaamheidspremie
• verhuurderspremie

Voor de slooppremie was het al zo dat de factuur tot 3 jaar oud kan zijn.