!!BELANGRIJKE INFORMATIE rond de aanvraagprocedure voor nieuwe plaatsen inkomenstarief voor kinderopvang baby’s en peuters!!

Gepubliceerd op vrijdag 05 februari 2021

Vlaanderen maakte binnen haar investeringsplan 2020-2024 bekend welke middelen beschikbaar zijn voor de uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang baby’s en peuters.

Het grootste deel van dit budget is voorzien voor minstens 2500 nieuwe plaatsen kinderopvang baby’s en peuters met inkomenstarief.

Vanaf 22 februari 2021 kunnen de organisatoren kinderopvang nieuwe opvangplaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2A) aanvragen voor Vlaanderen. De oproepen, het definitief beslissingskader en de aanvraagformulieren staan op de website.

De organisator doet zijn aanvraag bij Opgroeien uiterlijk tegen 30 maart 2021. Hij moet ook het lokaal bestuur informeren op het moment dat hij de aanvraag indient.

Het lokaal bestuur kan inspraak krijgen in de beslissing van Agentschap Opgroeien over de aanvragen van organisatoren/diensten kinderopvang voor plaatsen in Wervik. Hiervoor werd volgende procedure uitgewerkt:

De organisator brengt het lokale bestuur op de hoogte door zijn aanvraag door te sturen naar huisvanhetkind@wervik.be.

Beoordelingsprocedure:
Het advies voor de aanvragen zal bepaald worden door een interne jury.
Interne jury: Voorzitter LOK (standpunt kinderopvanginitiatieven) , Coördinator Jeugd en Gezinnen (standpunt Huis van het Kind) en Schepen van kinderen, jongeren en gezinnen (standpunt bestuur)
We scoren de aanvragen aan de hand van een aantal vooropgestelde criteria. Op basis hiervan zal er een advies geformuleerd worden.

Motivatie criteria: Met onderstaande criteria willen we een zicht krijgen op de toegankelijkheid, bereikbaarheid, de laagdrempeligheid en de betrokkenheid van de aanvragende organisatoren.

Criteria + scores:
Het advies zal worden opgebouwd op basis van 4 parameters: ligging, aanbod, werking en engagement en betrokkenheid.
- Ligging:
o Het kinderopvanginitiatief is gelegen in de nabijheid (in een straal van 1 km) van één van de kansarme wijken die beschreven staan in de kansarmoedeatlas. (2 punten)
o Het kinderopvanginitiatief ligt in een buurt met een Mobiscore van minimum 5. (2 punten)
- Aanbod:
o Het kinderopvanginitiatief is minimum 11 uren open per dag. (1 punt)
o Het kinderopvanginitiatief is minimum 230 dagen open per jaar. (1 punt)
- Werking:
o Het kinderopvanginitiatief heeft aandacht voor inclusie/diversiteit*. (1 punt)

- Engagement en betrokkenheid:
o Het kinderopvanginitiatief is, vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het kinderopvanginitiatief voor het eerst operationeel is, minimum 2 keer per jaar aanwezig op het Lokaal Overleg Kinderopvang. (1 punt)
o Het kinderopvanginitiatief staat geregistreerd op de kinderopvangwijzer en de informatie is up-to-date. (1 punt)
o Het kinderopvanginitiatief is bereid tot samenwerking met lokale actoren (Huis van het kind, Werkgroep kleuters, OCMW, …) (1 punt)

*Inclusieve opvang staat open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of mogelijkheden, ongeacht hun onderlinge verschillen. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in de opvang. Het gaat om kinderen die door medische en/of psychosociale problemen extra ondersteuning en zorgen nodig hebben, ook al is er geen diagnose vastgesteld. Het kind en zijn of haar zorg die het nodig heeft, staat centraal.
De kinderopvang houdt rekening met de onderlinge verschillen tussen de kinderen, dit betekent zowel in mogelijkheden als ontwikkeling. Alle kinderen worden erkend in hun eigenheid. Kinderopvang is daarom een plek waar iedereen zich thuis voelt. Het is een plek waar iedereen de verschillende aspecten van zijn of haar identiteit kan ontplooien, elk op zijn eigen ritme.