Beeldkwaliteit- en circulatieplan Geluwe

Beeldkwaliteitsplan en circulatieplan Geluwe: infomomenten

Beeldkwaliteitsplan

Met beeldkwaliteitsplan scheppen we een kader waarin we onze intenties en principes naar voorschuiven om duurzaam om te gaan met de ruimtelijke kwaliteiten. Dit kader biedt voldoende flexibiliteit voor toekomstige veranderingen. Via de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan onderzoeken we de kwaliteiten en knelpunten van de bestaande omgeving (bijvoorbeeld: aanwezig erfgoed, beeldbepalende gebouwen, uniform en kwalitatief inrichten van het publiek domein zoals; keuze van openbare verlichting, type straatmeubilair, materialen en inrichting van centrumstraten….). Deze vormen een randvoorwaarde voor nieuwe ingrepen.
Met het plan wil onze stad:

  • Ruimtelijk ad hoc-ingrepen en verrommeling vermijden;
  • De ruimtelijke samenhang bij nieuwe ingrepen en bestaande omgevingen versterken;
  • De identiteit en aantrekkelijkheid van Geluwe versterken;
  • Meer aandacht besteden aan de belevingswaarde en beeldkwaliteit.

Wanneer: dinsdag 18 juni om 18.30 uur tot 19.30 uur in lokaal dienstenscentrum De Spie.
Inschrijven: Graag uiterlijk je aanwezigheid te bevestigen bij leefomgeving@wervik.be

Circulatieplan

Met een circulatieplan brengen we de huidige verkeerscirculatie in het centrum van Geluwe. Aan de hand van verschillende scenario’s inventariseren we de mobiliteitseffecten voor het centrum van Geluwe (gebied Sint-Denijsplaats, Ieperstraat, Beselarestraat en Kloosterstraat). Binnen dit plan formuleren we ook voorstellen voor herinrichting van de Beselarestraat.
Wanneer: dinsdag 18 juni om 20 uur in lokaal dienstenscentrum De Spie.
Inschrijven: Graag je aanwezigheid bevestigen via leefomgeving@wervik.be

 

Aangemaakt op: 06/06/2019