Nieuws - meest recent

De inschrijvingsperiode is afgesloten. 

Toegelaten kandidaten krijgen een uitnodiging per brief. 

 

Ter voorbereiding van de schriftelijke proef voor de selectie van mw residentiële ouderenzorg, kunnen de kandidaten volgende documenten doornemen;

Op woensdag 13 februari wordt een algemene staking afgekondigd. Dit zal zich ook laten voelen in Wervik. Door tekort aan personeel zullen sportcentra De Pionier en Ter Linde en het zwembad Ter Leie alvast gesloten zijn. In het stadhuis is het mogelijk dat er een beperktere dienstverlening wordt voorzien.

 

 

Interesse om als jobstudent aan de slag te gaan ?

ONLINE formulier is beschikbaar.

Wil je spontaan solliciteren bij het WZBW ?

De woonzorgcenta willen de zorgteams in het weekend versterken met jobstudenten. Wij zoeken daarvoor enthousiaste weekendwerkers met een hart voor onze zorgbehoevende bewoners.
Vanaf 1 januari werd het bestaande zorg- en woonaanbod ondergebracht in het Woon-en Zorgbedrijf Wervik , dit is een OCMW-vereniging naar publiek recht.

Het OCMWvan Wervik heeft een uitgetekende missie. In deze video tonen onze medewerkers hoe zij er toe bijdragen dat het ocmw haar missie behaalt.

Deze video kwam tot stand in het kader van het behalen van het label Investors In People. Veel kijkplezier