Milieuadviesraad

De milieuadviesraad is een groep van actieve, vrijwillige, milieubewuste, geïnteresseerde burgers, allen inwoners van Wervik (afgevaardigden van verenigingen, handelaars, landbouwers, ... ) die bij elkaar komen om milieuproblemen, projecten en acties te bespreken. Zowel op vraag van het bestuur als op eigen initiatief kan de milieuraad adviezen geven over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het leefmilieu. De stedelijke milieuadviesraad adviseert het stadsbestuur over het milieu- en natuurbeleid. 

De milieuadviesraad speelt een informatieve en opvoedende rol inzake problemen rond het leefmilieu.

Premies
De milieuadviesraad geeft een toelage van maximum 75 euro bij aankoop van herbruikbare luiers.

De milieuadviesraad kent een premie toe van 20 euro aan de bewoner van de woning die nesten heeft met broedparen van de huiszwaluw.

Advies
Op eender welk verzoek wordt advies uitgebracht aan het stadsbestuur inzake de groen- en milieuproblematiek.