Melding of klacht?

Via onze website kan je zowel online een melding of klacht indienen. Maar wat is het verschil tussen beide? Wanneer dien je een klacht ofwel een melding in?

 

Melding

Klacht

Definitie

Een melding is …

 

Onder klacht wordt verstaan : een duidelijke uiting waarbij een burger of organisatie klaagt over een al dan niet verrichte handeling of prestatie van een personeelslid of een dienst van de stad of het OCMW Wervik

Een klacht kan zowel betrekking hebben op :

Een foute handeling of prestatie;

  • Het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;

  • Het niet of  slechts gedeeltelijk uitvoeren van een handeling of prestatie;

  • Het niet verlenen van de dienstverlening op een respectvolle of onpartijdige wijze.

Wanneer indienen?

Losse tegel, defect aan speelplein, …

Gericht tegen een personeelslid of stadsdienst.

Voorbeeld

Je ziet een losliggende tegel van het voetpad in de Schoolstraat. Je maakt hier een melding van zodat de technische diensten deze kunnen herstellen.

Je gaat langs bij een stadsdienst maar wordt niet vriendelijk onthaald en krijgt verkeerde info. Je dient een klacht in tegen de persoon die je niet vriendelijk behandelde.

Indienen

Elektronisch op www.wervik.be/melding

Elektronisch op www.wervik.be/klacht

Opvolging

Je krijgt een mail ter bevestiging. Je melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de betrokken dienst. Je wordt op de hoogte gebracht.

Je krijgt een mail ter bevestiging. De klacht wordt intern onderzocht en er wordt nagegaan of deze ofwel ontvankelijk/onontvankelijk is of gegrond/ongegrond.

Klachten en meldingen kunnen ook telefonisch of per schrijven binnengebracht worden. 

Het centraal klachtenmeldpunt bevindt zich op de dienst secretariaat in het stadhuis van Wervik.  Indien een klacht door de burger mondeling wordt geformuleerd, schrijft een lid van de dienst secretariaat, deze klacht neer en wordt deze ondertekend door de indiener.