Maak kennis met de jeugdraad

Net zoals heel wat andere adviesraden is ook de jeugdraad klaar om voor een nieuwe bestuursperiode. Het dagelijks bestuur bestaat voortaan uit voorzitter Meinert Vanneste, Hanne Pecceu (Stadsharmonie), Julie Kinoo, Jana Bekaert (chiro Geluwe), Mathias Bruggeman (hoofdleider bij chiro Wervik), Robbe Verschuere (chiro Wervik) en Aubin Handsaeme. Wat is de jeugdraad en wat mogen we van hen verwachten?

“De adviesraad is er voor en door jongeren. Wij waken er op dat stad Wervik de jeugd niet vergeet in het beleid. De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdig karakter. Zij bekrachtigen de belangen van hun vereniging. Daarnaast schrijven we ook adviezen naar het schepencollege of het beleid. Daarin leggen we uit wat volgens ons beter kan of spelen we vragen van de verenigingen door naar het beleid. Wij zijn, samen met de jeugdconsulent, de brug tussen de politiek en de verenigingen. Als jeugdraad worden we ook betrokken in het realiseren van nieuwe speelpleintjes of speeltoestellen. Zo gingen we afgelopen legislatuur bijvoorbeeld op pad om de mening van de kinderen te vragen.”

Welke prioriteiten schuiven jullie de komende periode naar voor?
“Er zijn drie belangrijke punten waar we willen op werken. Ten eerste moeten de jeugd veilig kunnen uitgaan in eigen stad, met gepaste fuifaccomodatie. Fuiven in eigen stad is hip en populair. ZDe fuiven in Wervik boomen enorm en lokken veel volk, ook van buiten de stad. Dit moeten we koesteren en ondersteunen. Net zoals de jeugdhuizen zijn ze dé plek waar er veilig kan uitgegaan worden met de nodige sociale controle. Ten tweede willen we een “Kindvriendelijke Stad”. Als jeugdraad zijn we een grote voorstander van het label van Kindvriendelijke Stad. Om dit label te behalen moeten alle stadsdiensten het aspect jeugd in het achterhoofd houden wanneer ze een (beleids)beslissing nemen. Dit kunnen we enkel toejuichen, want de toekomst is nu eenmaal aan de jeugd. Kinderen en jongeren moeten actief bevraagd worden over wat ze willen in hun stad. Daarom willen we als jeugdraad actief meewerken om dit label te behalen. Tenslotte willen we een jeugdraad voor en door jongeren. Als jeugdraad vertegenwoordigen we de jeugdverenigingen, maar het is ook belangrijk dat individuele of jongeren die niet gebonden zijn aan een vereniging hun weg naar de jeugdraad vinden. Ook voor hen moeten we een spreekbuis zijn naar het beleid toe. We willen er de komende jaren er daarom dan ook voor zorgen dat er weinig tot geen drempels zijn om mee aan tafel te schuiven met de jeugdraad, of om bereikbaar te zijn.”