Lernou Brecht - Kruisekestraat (stedenbouwkundig attest)

De heer Lernou Brecht, heeft een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundig attest.

De aanvraag gaat over het bowuen van een halfopen woning voor het perceel / de percelen, gelegen Kruisekestraat , kadastraal gekend: Wervik, 1ste afdeling, Sectie E, nr. 0048M

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om een attest af te geven.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving