Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is de manier waarop we omgaan met de ruimte. Ruimtelijke ordening organiseert de ruimte, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en strevend naar ruimtelijke kwaliteit. Het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het doel is een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden, ...

Alle info over ruimtelijke ordening vind je op de vernieuwde website www.ruimtelijkeordening.be

Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik
Loket Premies 056 95 21 80 - Loket Vergunningen 056 95 21 60
nu gesloten
Meer
Alles weergeven