Schade aan landbouwteelten

Ook in Wervik werd een schattingscommissie aangesteld.  Hierbij de blanco documenten ter invulling voor aanvraag om de schattingscommissie langs te sturen.  Op het voorbeeld PV  is met een kruisje aangeduid waar er juist moet ingevuld worden. De andere bijlage is een blanco exemplaar voor jullie om in te vullen en terug te sturen (recto verso!!!! – handtekeningen moeten steeds op hetzelfde blad staan)  .

 Als er zo veel percelen zijn dat je meerdere blanco’s dient te gebruiken, gelieve dan ook steeds het volledige formulier (ook het bovenste gedeelte) telkens opnieuw juist in te vullen + ook steeds recto verso te scannen (handtekeningen!!!)

 Gelieve dit zo correct mogelijk te doen (ook niet méér in te vullen dan de kolommen waar een kruisje bij staat) , want indien onvolledigheden of  schrappingen, wordt dit pv vaak niet aanvaard bij landbouw en visserij zonder bijkomende acties.

 De rest van het pv zal dan verder aangevuld en door alle partijen ondertekend worden ter plaatse bij de schatting zelf.

Voorbeeld pv schade aan teelten

Blanco pv schade aan teelten