Laat je vaccineren in Park Ter Walle

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is al enkele weken bezig. Tegen ten laatste het begin van de herfst zou iedereen die dit wil, ingeënt moeten zijn. De overheden en partners zijn hiervoor nu volop aan de slag. In onze Stad Menen komt een vaccinatiecentrum in Park Ter Walle, waar onze inwoners zullen terecht kunnen.

Eigen keuze en gratis

Je laten vaccineren is gratis en doe je vrijwillig. Hoe meer mensen zich laten inenten, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. We beschermen zo de meest kwetsbaren en verminderen de druk op de zorg. Zo zullen we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen.

Wanneer vaccineren?

Intussen zijn in de meeste woonzorgcentra de bewoners en medewerkers gevaccineerd. Ondertussen startte ook de vaccinatie van het personeel in ziekenhuizen en andere instellingen. Ook de mensen van de eerstelijnszorg (bv. huisartsen) komen aan bod. Vanaf maart kunnen de 65-plussers en de risicopatiënten geprikt worden, vanaf april de essentiële beroepen. In juni wordt de vaccinatiecampagne voor de brede bevolking opgestart. Let wel: de timing kan veranderen mocht België sneller vaccins krijgen van Europa.

Waar vaccineren?

Menen richt in zaal Park Ter Walle een vaccinatiecentrum in om vanaf 1 maart 2021 de vaccinatie tegen het coronavirus voor inwoners van Menen en Wervik op te kunnen starten. De Stad Menen is ondertussen volop bezig met de voorbereidingen voor het inrichten en organiseren van het vaccinatiecentrum. De komende dagen en weken krijgen onze inwoners meer duidelijkheid over hoe alles concreet zal verlopen.

Helpen in het vaccinatiecentrum?

Voor de uitbouw van die vaccinatiecentra doet de Stad Menen een warme oproep naar vrijwilligers die hierbij hun steentje willen bijdragen. Zie jij het zitten om als chauffeur, steward, onthaalmedewerker, logistiek personeel (bvb. schoonmaak) of medische zorgverstrekker te helpen? Super! Vul dan je contactgegevens in op www.menen.be/vaccinatiecentrum (bellen kan ook op 056 269 280) en wij contacteren jou.