Bevraging kerkenbeleidsplan

Vanuit verschillende instanties wordt nagedacht over de toekomst van kerkgebouwen. Door het veranderend kerkgebruik is het belangrijk om na te denken over wat in de toekomst met de kerkgebouwen moet gebeuren. Wervik legt momenteel de fundamenten voor een kerkenbeleidsplan, dat zowel door de gemeenteraad als het bisdom moet worden bekrachtigd. Maar voor de toekomstvisie horen we ook graag jouw mening!

  • 1 Huidige: Gegevens
  • 2 Wervik
  • 3 Kruiseke
  • 4 Geluwe
  • 5 Algemene vraag
  • 6 Einde
Tot welke leeftijdscategorie behoor je?
Kies de buurt waar je woont
Hoe vaak bezoek je gemiddeld een van de kerken in Wervik, Geluwe of Kruiseke?
Waarom bezoek je voornamelijk de kerk?
Op het grondgebied van de stad Wervik zijn er vier kerken: twee in Wervik, één in Kruiseke en één in Geluwe. Welke stelling sluit het dichtst aan bij jouw mening over de toekomst van deze kerken?