Inrichtingsplan Hovenierstraat

De stad nam recent het initiatief om een inrichtingsplan op te maken voor het binnengebied van de Hovenierstraat. Sinds maart 2015 is op deze locatie het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hovenierstraat (RUP) van kracht. Dit plan legt de ontwikkelingsmogelijkheden (voorschriften en bestemming) vast om het binnengebied te ontwikkelen tot een woonproject. Omdat het binnengebied heel wat verschillende eigenaars kent, is een ontwikkeling van dit gebied vandaag geen evidentie.

Om het project te deblokkeren en als stad een aanzet tot ontwikkeling te geven, werd in samenwerking met Intercommunale Leiedal een inrichtingsplan uitgewerkt. Daarbij werden alle eigenaars van het binnengebied via een workshop nauw betrokken en geïnformeerd over de opzet van het plan en werd stap per stap toelichting gegeven bij de opmaak.

Wat is een inrichtingsplan?

Het is een plan (scenario) dat in beeld weergeeft (conform de voorschriften en de geest van het RUP) wat mogelijk is. Kortom: hoe zou dit gebied er kunnen uitzien als de voorschriften worden omgezet in een woonproject? Dit plan houdt rekening met alle wettelijke verplichtingen zoals: dichtheden, te voorziene wegenis, parkeerplaatsen, aantal woningen, noodzakelijke oppervlaktes groenbuffer, noodzakelijke oppervlakte waterbuffer, aanleg buurtweg…

De opzet van dit plan is om private ontwikkeling te stimuleren en de eigenaars een realistisch beeld te geven van wat wel of niet kan, rekening houdend met de voorschriften van het RUP. De verschillende eigenaars werden ook geïnformeerd over wat dit voor hun specifieke eigendom kan meebrengen aan kosten en opbrengsten.

Het plan is niet bindend maar geeft een eerste goeie aanzet! De stad hoopt alvast dat dit plan de verschillende eigenaars kan aanzetten tot ontwikkelen.

Hieronder vind je een presentatie met alle relevante informatie.

Presentatie Hovenierstraat