Nieuw reglement inname openbaar domein

Gepubliceerd op Dinsdag 01 september 2020

Het reglement inzake de inname van het openbaar domein is vanaf 1 september 2020 gewijzigd.

Aanvraag vergunning inname openbaar domein

Je dient de vergunning tijdig aan te vragen :

 • Bij voorkeur via de website van de stad Wervik.  Je vindt het formulier met de nodige info terug door op onderstaande knop te klikken
 • INNAME OPENBAAR DOMEIN
 • Indien dit niet lukt, kan je tijdens de kantooruren ook terecht bij de snelbalie in het stadhuis van Wervik

Er is een vergunning nodig voor onder meer :

 • Plaatsen van containers, stellingen, kranen  …
 • Plaatsen van bloembakken, reclameborden, ….
 • Plaatsen van een terras
 • Inname van parkeerplaatsen voor werken, verhuiswagens, ….
 • Werken in opdracht van nutsmaatschappijen
 • Wegeniswerken

Indien geen verkeershinder : vergunning minimum vijf werkdagen vooraf aanvragen

= inname die geen enkele hinder veroorzaakt voor verkeer en voetgangers (één meter begaanbare ruimte op voetpad)

Prijs : 0,25 euro per m2 per dag (minimum 5 euro per dag en 10 euro per inname)

Laattijdige aanvraag : toeslag van 25 euro

Indien weinig verkeershinder : vergunning minimum tien werkdagen vooraf aanvragen

= inname waardoor verkeer niet mogelijk is op een deel van een rijstrook en/of het voetpad langs één kant voor minder dan één meter beschikbaar is

Prijs : 1 euro per m2 per dag (minimum 5 euro per dag en 10 euro per inname)

Laattijdige aanvraag : toeslag van 50 euro

Indien sterke verkeershinder : vergunning minimum vijftien werkdagen vooraf aanvragen

= inname waardoor én of meerdere rijstroken wordt onttrokken aan het verkeer op de rijbaan en/of langs beide zijden van de rijbaan minder dan één meter voetpad beschikbaar

Prijs : 2 euro per m2 per dag (minimum 5 euro per dag en 10 euro per inname)

Laattijdige aanvraag : toeslag van 75 euro

Niet betalen – wel vergunning aanvragen !

 • Innames die geen hinder veroorzaken (maximum twee dagen)
 • Terrassen, direct aanpalend aan een handelszaak (van 1 april tot en met 31 oktober)
 • Reclameborden, bloembakken, fietsstallingen
 • Werken in opdracht van lokaal bestuur of nutsbedrijven
 • Verhuiswagen (maximum drie parkeerplaatsen of straatlengte van 18 meter – maximum één dag)
 • Ceremoniewagens (huwelijken, begrafenissen, ….)